Wij geven invulling aan mitigerende maatregelen

Wet Natuurbescherming

Kennisdocumenten (BIJ12) als uitgangspunt voor soortbescherming

Onze producten

Onze producten voldoen aan de hoogste ecologische kwaliteitseisen en nieuwste inzichten . Ook zijn ze gebaseerd op de eisen welke gesteld worden in de kennisdocumenten (BIJ12). Wij volgen de ontwikkelingen in het vakgebied nauwgezet en sturen direct bij wanneer inzichten veranderen of er ontwikkelingen zijn.

Onze diensten

Het monteren van tijdelijke voorzieningen of het natuurvrij maken van bebouwing eist grote zorgvuldigheid. Eisen gesteld in het ecologische werkprotocol (EWP) moeten strikt geïnterpreteerd worden. Onze projectmanagers kunnen als geen ander deze vertaalslag maken van plan naar uitvoering en bereiden de werkzaamheden voor in overleg met de betrokken ecoloog. In de voorbereiding wordt naast de ecologische aspecten gelet op bereikbaarheid en de esthetisch aspecten. Wanneer hier akkoord over bereikt is kan de uitvoering van start gaan. Onze medewerkers zijn op de hoogte van alle geldende richtlijnen wat betreft positionering van voorzieningen, hoogtes etc. Alle geplaatste voorzieningen worden geregistreerd in onze online applicatie.

Werkwijze

Zo doen wij dat

We zetten onze kennis en expertise vanuit ecologie, architectuur, bouw en IT in. We hebben een sterke visie hoe je snel en efficiënt mitigerende maatregelen kunt uitvoeren, zodat de (ver)bouw kan plaatsvinden met behoud van de natuur.

Visie

We hebben een sterke visie op natuurinclusief bouwen en renoveren. Met onze expertise willen we een bijdrage leveren aan de grote bouw- en verduurzamingsopgave welke voor ons ligt. Ruimte voor mens en natuur.

Samenwerking

Wij hechten veel waarde aan langdurige samenwerkingen, waarbij de kwaliteiten van alle betrokken partijen benut worden. De core-business van ecologische adviesbureaus is onderzoek en advisering. Onze expertise ligt op een ander vlak; productontwikkeling, leveren van voorzieningen en uitvoeren van projecten. Zo ontstaat de perfecte samenwerking.

Producten

Onze producten worden maatschappelijk verantwoord geproduceerd en voldoen ecologisch gezien aan de hoogste kwaliteitseisen. Grondstoffen hebben een duurzame herkomst en de productie wordt grotendeels uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Uitvoering

Of het nou gaat om het monteren van tijdelijke voorzieningen, het inbouwen van permanente voorzieningen of het natuurvrij maken van gebouwen; onze vakbekwame medewerkers voeren dit met zorg voor u uit.

ICT

Digitalisatie en efficiëntie

We zetten onze kennis en expertise vanuit ecologie, architectuur, bouw en IT in. We hebben een sterke visie hoe je snel en efficiënt mitigerende maatregelen kunt uitvoeren, zodat de (ver)bouw kan plaatsvinden met behoud van de natuur.