Een full-servicepakket voor natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen

Onze producten

Onze producten voldoen aan de hoogste ecologische kwaliteitseisen en nieuwste inzichten. Unitura is uw partner als het gaat om producten voor natuurinclusief bouwen. Unitura heeft een produceert nestkasten, vleermuiskasten en insectenvoorzieningen die in vrijwel elke constructie verwerkt kunnen worden. Daarnaast is Unitura ook leverancier van producten die nodig zijn bij de ontwikkeling van groene wanden of bij de aanleg van dakgroen. Uitgangspunt bij alle producten van Unitura is maximale ecologische kwaliteit en maximale duurzaamheid. Alle productconcepten zijn op deze uitgangspunten afgestemd.

Onze diensten

Unitura geloofd sterk in de combinatie van het leveren en monteren van eigen producten. Op die manier kunnen aannemers gemakkelijk en voordelig delen van het natuurinclusieve ontwerp direct bij Unitura neerleggen. Unitura beschikt over eigen, ecologen, ontwerpers, werkvoorbereiders en engineers. Hierdoor kan Unitura opdrachtgevers volledig ontzorgen als het aankomt op natuurinclusief bouwen.

Engineering

De detaillering van de natuurinclusieve maatregelen blijft vaak tot ver in het ontwerp- of aanbestedingsproces oningevuld. Unitura beschikt over eigen, ecologen, ontwerpers, werkvoorbereiders en engineers. Hierdoor kan Unitura al vroeg in het ontwerpproces aanhaken om een natuurinclusief ontwerp in te vullen en concreet uit te werken.

Sociaal geproduceerd

Maatschappelijk verantwoorde productie
De productie en verzending wordt grotendeels uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkcoach zorgt voor de dagelijkse begeleiding tijdens de werkzaamheden. Een jobcoach is betrokken bij de loopbaanontwikkeling met als doel doorstroming naar een reguliere werkplek.

Werkwijze

Zo doen wij dat

We zetten onze kennis en expertise vanuit ecologie, architectuur, bouw en IT in. We hebben een sterke visie hoe je snel en efficiënt mitigerende maatregelen kunt uitvoeren, zodat de (ver)bouw kan plaatsvinden met behoud van de natuur.

Visie

We hebben een sterke visie op natuurinclusief bouwen en renoveren. Met onze expertise willen we een bijdrage leveren aan de grote bouw- en verduurzamingsopgave welke voor ons ligt. Ruimte voor mens en natuur.

Samenwerking

Wij hechten veel waarde aan langdurige samenwerkingen, waarbij de kwaliteiten van alle betrokken partijen benut worden. De core-business van ecologische adviesbureaus is onderzoek en advisering. Onze expertise ligt op een ander vlak; productontwikkeling, leveren van voorzieningen en uitvoeren van projecten. Zo ontstaat de perfecte samenwerking.

Producten

Onze producten worden maatschappelijk verantwoord geproduceerd en voldoen ecologisch gezien aan de hoogste kwaliteitseisen. Grondstoffen hebben een duurzame herkomst en de productie wordt grotendeels uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Uitvoering

Of het nou gaat om het monteren van tijdelijke voorzieningen, het inbouwen van permanente voorzieningen of het natuurvrij maken van gebouwen; onze vakbekwame medewerkers voeren dit met zorg voor u uit.

ICT

Digitalisatie en efficiëntie

We zetten onze kennis en expertise vanuit ecologie, architectuur, bouw en IT in. We hebben een sterke visie hoe je snel en efficiënt mitigerende maatregelen kunt uitvoeren, zodat de (ver)bouw kan plaatsvinden met behoud van de natuur.