Monteren permanente voorzieningen

Monteren permanente voorzieningen

Wij ontzorgen u volledig bij het monteren permanente voorzieningen

Voorbereiding

De ecoloog geeft aan welke permanente voorzieningen waar gerealiseerd moeten worden. Wij denken graag mee met de positionering van de voorzieningen. Vervolgens zorgen wij voor een offerte. Bij akkoord worden de posities ingevoerd in onze uitvoeringsapplicatie. Wij doen een voorstel met een datum voor montage. In de tussentijd kan de opdrachtgever de bewoners op de hoogte stellen van de werkzaamheden. Wij kunnen input leveren bij het opstellen van de bewonersbrieven. Ook hebben we op onze website een pagina ingericht voor bewonerscommunicatie.

Montage

Wij hebben grote voorraden met permanente voorzieningen en beschikken over een flexibele schil met specialisten die door ons zijn opgeleid om voorzieningen te monteren. Hierdoor zijn we in staat om projecten met grote aantallen permanente voorzieningen in heel Nederland voor u op te pakken. Onze projectmanagers houden de werkzaamheden voortdurend in de gaten en sturen bij wanneer nodig.

ICT

Uitvoeringsapp met rapportage

De werkzaamheden worden tijdens de voorbereiding ingevoerd in de uitvoeringsapplicatie. Uitgevoerde werkzaamheden worden hierin met foto vastgelegd. Bij oplevering van de werkzaamheden delen we met u een link of pdf-bestand. Deze gegevens kunnen weer als input door de ecoloog gebruikt worden voor het ecologisch logboek, of als bewijs naar het bevoegde gezag om correcte uitvoering van de werkzaamheden aan te tonen.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit