Natuurvrij maken

Een samenspel tussen ecologische kennis, juiste producten en strakke planning

Natuurvrij maken

Een samenspel tussen ecologische kennis, juiste producten en strakke planning

Voorbereiding

Op basis van uw aanvraag met onder andere gebouwtype, aantallen en de soortgroep(en) maken wij een offerte. Wanneer nodig brengen we eerst een bezoek aan de projectlocatie. Bij grote projecten kan het slim zijn om met onze autohoogwerker een voorinspectie uit te voeren. Wanneer er bijvoorbeeld goed functioneerde vogelschroten aanwezig zijn hoeven niet overal weringsborstels aangebracht te worden. Dit kan dus vooraf in kaart gebracht worden en zorgt zo voor een flinke bezuiniging.
Na de opdrachtverlening doen we een voorstel met een datum voor uitvoering van de werkzaamheden. In de tussentijd kan de opdrachtgever de bewoners op de hoogte stellen van de werkzaamheden. Wij kunnen input leveren bij het opstellen van de bewonersbrieven. Ook hebben we op onze website een pagina ingericht voor bewonerscommunicatie.

Uitvoering

Door onze grote voorraad ontmoedigingsmateriaal, eigen machinepark en opgeleide vakmensen zijn we bij uitstek in staat om juist ook de grotere projecten van A tot Z uit te voeren. Tijdens de werkzaamheden bewaken onze projectmanagers continu de ecologische kwaliteit en sturen bij wanneer noodzakelijk. Ook bewaken ze de planning en zorgen ze voor de juiste inzet van materieel en vakmensen. Elke situatie heeft een andere aanpak nodig. Ook vraagt verandering in bijvoorbeeld weersomstandigheden om veel creativiteit en aanpassingsvermogen, en daar zijn wij prima toe in staat. Laat de uitdagende projecten maar komen!

Opleveren

Na afronding van de werkzaamheden sturen wij u een link van uw project in onze uitvoeringsapplicatie. Hierin staan de foto’s van de uitgevoerde werkzaamheden. Ook is exact vastgelegd welke werkzaamheden er buiten uitgevoerd zijn. De betrokken projectecoloog kan vervolgens de natuurvrijverklaring verzorgen. Wanneer deze verklaring is afgegeven, zijn de werkzaamheden opgeleverd. Ondanks onze zeer zorgvuldige werkwijze is nooit 100% de garantie te geven dat zich niet alsnog soorten in de bebouwing vestigen.

ICT

Uitvoeringsapp met rapportage

De werkzaamheden worden tijdens de voorbereiding ingevoerd in de uitvoeringsapplicatie. Uitgevoerde werkzaamheden worden hierin met foto vastgelegd. Bij oplevering van de werkzaamheden delen we met u een link of pdf-bestand. Deze gegevens kunnen weer als input door de ecoloog gebruikt worden voor het ecologisch logboek, of als bewijs naar het bevoegde gezag om correcte uitvoering van de werkzaamheden aan te tonen.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit