Huismuskast

Uni-Nestkast Huismus

  • Op voorraad
  • 1-3 werkdagen

De Uni Huismuskast is ontstaan uit een samenwerking tussen Kingspan Unidek en Unitura. De huismuskast is speciaal ontworpen voor integratie in Unidek Reno Dek platen met een minimale Rc waarde vanaf 6.0.

Specificaties

Materiaal

Multiplex, houtbeton

Formaat

Buiten

50x20.9x14.6 cm

Binnen

47x15x13.4 cm

Omvang ingang

35 mm

Gewicht

3.4 kg

Achtergrond
Huismussen maken vaak nesten in pannendaken, waarbij de meeste nesten aanwezig zijn onder de eerste dakpanrij. Traditionele pannendaken zonder isolatie en hoge panlatten en tengels bieden veel ruimte voor huismussen om te broeden. Bij dakrenovaties worden deze daken vervangen voor moderne, geïsoleerde constructies met veel minder ruimte voor huismussen om te broeden. Om huismussen toch een goede plek te bieden in de dakrand heeft Kingspan Unidek samen met Unitura een speciale huismuskast ontwikkeld die opgenomen kan worden in de dakplaat. Op deze manier kan een goed geïsoleerd dak worden gecreëerd met een afwerking naar keuze en blijft het dak optimaal geschikt voor huismussen.

Ontwerp
De voorziening is zo ontworpen dat deze direct opgenomen kan worden in de dakplaat. In de voorziening is een afschuifregel opgenomen, die gekoppeld kan worden met naastliggende afschuifregels. De kast zelf is opgebouwd uit multiplex. Hierdoor zijn de kasten licht van gewicht en gemakkelijk bewerkbaar. De kasten zijn voorzien van een entreesteen van houtbeton. Door de entreesteen hebben huismussen veel grip bij het binnengaan van de kast. De entreestenen steken iets uit. Hierdoor kunnen afdeklijsten gemakkelijk rond de entreesteen afgewerkt worden.

Geschikt voor
De nestkast is speciaal ontworpen als verblijfplaats voor huismussen. Door de ruime binnenmaten is de kast echt een volwaardige voorziening voor jaarrond gebruik. Naast huismussen zullen ook mezensoorten de kast goed gaan gebruiken.

Montage
De voorziening kan worden opgenomen in dakplaten van Kinspan Unidek uit de serie Unidek Reno Dek platen met een minimale Rc waarde vanaf 6.0. In de voorziening is een afschuifregel opgenomen, die gekoppeld kan worden met naastliggende afschuifregels. Voorwaarde voor toepassing van de voorziening is dat gebruik wordt gemaakt van een overstek. Zie voor de exacte montage wijze de montage instructie van Kingspan Unidek (zie downloads).

Wat zijn permanente huismuskasten?

In mitigatietrajecten onder de Wet natuurbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke huismuskasten. Doorgaans worden eerst tijdelijke huismuskasten aangeboden in de directe omgeving van een gebouw dat gesloopt of gerenoveerd wordt. Huismussen kunnen dan tijdelijk naar deze kasten uitwijken totdat de permanente huismuskasten in het nieuwe of gerenoveerde gebouw beschikbaar komen. Doorgaans kunnen huismuskasten pas als ‘permanent’ aangemerkt worden als ze zeer duurzaam zijn (de zelfde levensduur hebben als een gebouw) en als ze onderdeel zijn van de architectuur van het gebouw (de kasten mogen niet makkelijk verwijderd kunnen worden).

Wat zijn tijdelijke huismuskasten?

Tijdelijke huismuskasten zijn huismuskasten die bedoeld zijn als tijdelijke uitwijkplek voor huismussen. In mitigatietrajecten onder de Wet natuurbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke huismuskasten. Doorgaans worden eerst tijdelijke huismuskasten aangeboden in de directe omgeving van een gebouw dat gesloopt of gerenoveerd wordt. Huismussen kunnen dan tijdelijk naar deze kasten uitwijken totdat de permanente huismuskasten beschikbaar komen.

Werken huismustillen?

Huismustillen kunnen heel effectief zijn als verblijfplaats voor huismussen. Huismustillen komen het beste tot hun recht op plekken met weinig nestgelegenheid voor huismussen en waar geen gebruik gemaakt kan worden van huismuskasten. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn boerenerven of tankstations of andere meer geïsoleerde locaties. Voorbeelden van huismustillen zijn de HMT3 en de HMPT1.

Op welke posities moeten huismuskasten geplaatst worden?

Huismuskasten kunnen het beste tussen de 3m en 12m hoog worden geplaatst. Waarbij posities terhoogte van de dakrand (ongeveer 6m) de meeste voorkeur hebben. Plaats huismuskasten het liefste op koude gevels (noord/oost). Zorg dat er voldoende ruimte is onder de nestkast. Huismuskasten werken het beste als er groen in de buurt is van de kast (binnen 10m). Zie voor een uitgebreidere toelichting het Handboek van Unitura.

Wat zijn huismuskasten?

Huismuskasten zijn kunstmatige verblijfplaatsen, speciaal ontwikkeld om huismussen een verblijfplaats te bieden op plekken waar deze van nature niet voorkomen. In de mitigatiecatalogus van Arcadis en in de kennisdocumenten van BIJ12 zijn de fysieke eisen die huismussen stellen aan hun verblijfplaats weergegeven. Voorbeelden van huismuskasten zijn onder meer de HMT1 en de HMP2.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit