Biodivers Groendak

Op zoek naar een Groendak die de biodiversiteit versterkt? Kies dan voor de EcoHabtitatRoof®

Habitat benadering

De EcoHabitatRoof® van Unitura

Wilt u echt een steentje bijdragen aan de lokale biodiversiteit? Kies dan voor de EcoHabitatRoof® van Unitura! Met dit biodiverse groendak creëert u een habitat voor insecten en dakbroedende vogelsoorten. De EcoHabitatRoof® richt zich op het creëren van maximale biodiversiteit!

Geen groen maar een leefgebied

Elke soort stelt specifieke eisen aan zijn leefgebied. Sommige soorten gebruiken een dak omdat een gebouw lijkt op een kunstmatige rots, zoals een slechtvalk of een zwarte roodstaart. Andere vogelsoorten gebruiken daken omdat ze overeenkomsten hebben met duinen of oevervlaktes. Met de EcoHabitatRoof® kunnen biodiverse daken worden gecreëerd afgestemd op specifieke soorten. Elk dak heeft hierdoor een andere invulling afgestemd op de specifieke doelsoorten. Het dak is daarmee niet zomaar een groendak maar een habitatdak!

EcoRoof Cassette

Vanaf nu te bestellen

Realiseer met de EcoRoof Cassette® van Unitura een optimaal biodivers groendak! De voor gekweekte cassette bevat maar liefst veertig inheemse soorten die perfect aansluiten bij de omstandigheden op het dak. De EcoRoof Cassettes® zijn gemaakt van HDPE. De technische naam van dit type plastic is High-Density polyethyleen. Dit materiaal is bestand tegen relatief hoge temperaturen en is een van de gemakkelijkst te recyclen polymeren.

De EcoRoof Cassettes® zijn ingezaaid met een mengsel van ruim veertig inheemse kruiden en sedum soorten. Door deze rijkdom aan soorten kan zich op de cassettes een rijke vegetatielaag ontwikkelen met een veel hogere biodiversiteitswaarde dan op traditionele sedumdaken. Er is met opzet gekozen om zeer veel verschillende kruiden toe te passen in de cassettes. Door deze grote variëteit aan aanwezige soorten zijn de cassettes in vrijwel iedere situatie toe te passen, zonder dat zich steeds een zelfde type vegetatie ontwikkeld.

Benieuwd naar de prijzen voor uw dak en direct bestellen? Vraag een offerte aan via onderstaande button

Planten uit Nederlandse natuurgebieden

Inheemse kruiden van eigen kwekerij De Bolderik

Inheemse plantensoorten staan onder grote druk. Door het inzaaien van plantenmengsels afkomstig van uit de hele wereld en door verwildering van tuinplanten vertroebelt de genenpool van oorspronkelijke Nederlandse planten.

Binnen de EcoHabitatRoof® van Unitura gebruiken we uitsluitend inheemse planten gekweekt op onze eigen kwekerij De Bolderik. De zaden van de planten zijn op verantwoorde wijze geoogst in Nederlandse natuurgebieden. Door de aanleg van het dak verspreid u de unieke genetische eigenschappen van oorspronkelijke Nederlandse planten. Hiermee wordt uw gebouw als het ware een zaadbank!

 

Onze EcoHabitatRoof blinkt uit als het gaat om biodiversiteit. Het dak is ontwikkelt om maximale ecologische waarde toe te voeren. In het dak worden meer dan 40 soorten inheemse kruiden gecombineerd met nest- en verblijfsvoorzieningen voor vogels, zoogdieren en insecten. Met dit biodiverse groendak kunnen unieke micro habitats worden gebouwd voor specifieke (beschermde) soorten.

 

De EcoHabitatRoof is ontworpen als lichtgewicht, extensief groendaksysteem. Het biodiverse groendak is uitermate geschikt om toe te passen bij dakrenovaties. Verder is het systeem goed te combineren met zonnepanelen.

In stedelijke gebieden kan regenwater snel afstromen van verharde oppervlakken, waardoor overstromingen ontstaan en het rioolsysteem overbelast raakt. Groendaken fungeren als een buffer voor regenwater. Ze absorberen en houden een aanzienlijke hoeveelheid neerslag vast, waardoor het water geleidelijk aan het milieu wordt vrijgegeven. Hierdoor wordt de piekafvoer verminderd en de belasting van het rioolsysteem verminderd. Het vasthouden van regenwater bevordert ook de groei van de begroeiing op het dak, waardoor een natuurlijk irrigatiesysteem ontstaat en de behoefte aan externe waterbronnen wordt verminderd.

In stedelijke omgevingen is luchtvervuiling een veelvoorkomend probleem als gevolg van verkeer, industriële activiteiten en andere menselijke bronnen. Groendaken spelen een rol in het verbeteren van de luchtkwaliteit. De begroeiing op het dak helpt bij het vastleggen van fijnstof en schadelijke gassen, waardoor de concentratie ervan in de lucht wordt verminderd. Planten nemen koolstofdioxide op en produceren zuurstof door middel van fotosynthese, waardoor de luchtkwaliteit wordt verbeterd. Bovendien dragen groendaken bij aan de vermindering van de zogenaamde “urban heat island”-effecten, waarbij hogere temperaturen leiden tot een verhoogde vorming van schadelijke ozon. Door de hitte te verminderen, helpen groendaken indirect de vorming van schadelijke ozon te verminderen.

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in vastgoedwaardering. Met onze EcoHabitatRoof toont u betrokkenheid bij milieuvriendelijke initiatieven en het streven naar een lagere ecologische voetafdruk. Dit trekt investeerders, huurders en kopers aan die waarde hechten aan duurzaamheid en groene initiatieven, wat de aantrekkelijkheid en waarde van uw gebouw verhoogt.

In steden absorberen gebouwen en verharde oppervlakken veel warmte, waardoor stedelijke hitte-eilanden ontstaan. Groendaken helpen dit probleem aan te pakken. De begroeiing op het dak werkt als een natuurlijk isolatiemateriaal, waardoor de temperatuur van het dakoppervlak wordt verlaagd. Hierdoor wordt de warmteoverdracht naar het gebouw verminderd, waardoor het binnen koeler blijft. Bovendien verdampen de planten water tijdens het fotosyntheseproces, waardoor het directe omgevingsgebied wordt gekoeld. Dit draagt bij aan het creëren van een aangenamere leefomgeving, vooral tijdens warme zomermaanden.

Biodivers Groendak | EcoHabitatRoof

Gezonde leefomgeving creëren

De EcoHabitatRoof vergroot de groene ruimte in de stedelijke omgevingen. Nieuwe unieke leefgebieden worden gecreëerd  wat ten goede komt aan de biodiversiteit en bijdraagt aan een gezonde leefomgeving voor de mens. Bovendien helpt het groendak bij het verminderen van de waterafvoer tijdens zware regenval.

Een ander voordeel van de EcoHabitatRoof is de bijdrage aan het verminderen van de stedelijke hitte-eilandeffecten. Door het vasthouden en verdampen van water, zorgt het groendak voor natuurlijke koeling, waardoor de temperatuur in de omgeving wordt verlaagd. Dit draagt bij aan een aangenamer microklimaat en helpt de behoefte aan energie voor koeling te verminderen.

Dakbroeders

Veel kust- en weidevogels staan onder druk, veilige broedplekken verdwijnen in rap tempo. Soorten zoeken hierbij een uitvlucht naar daken. Door de hoge ligging kunnen daken ideale broedplekken zijn. Om een dak geschikt te maken voor dakbroedende vogelsoorten zijn verschillende ingrediënten nodig. Een geschikte ondergrond om te broeden of een nestkast, dekking/wegkruipmogelijkheden, water en in sommige gevallen ook voedsel. Niet elk dak is geschikt voor elke soort. Binnen de EcoHabitatRoof® van Unitura is ruimte om het dak af te stemmen op specifieke soorten.

Zaadbank van inheemse soorten

Inheemse planten met een echt inheemse oorsprong staan onder druk. Door inzaaien van bloemenmengsels en uitzaaien van tuinplanten verdwijnt het unieke genetische materiaal van Nederlandse planten. Voor de EcoHabitatRoof® wordt gebruik gemaakt van inheems autochtone kruiden, met een oorsprong in Nederlandse natuurgebieden. Het mengsel dat wordt toegepast is zeer rijk en bestaat uit ruim veertig soorten. Door de wind zal na bloei een deel van de zaden van het dak waaien en zich verspreiden in de omgeving. Uw dak wordt daarmee een lokale zaadbank van inheems materiaal!

Onze droom; een natuurinclusieve stad

Onze droom is een natuurinclusieve stad waarbij stad en natuur één zijn. Het streven is om de stedelijke gebieden niet alleen leefbaarder te maken voor mensen, maar ook voor planten en dieren. Een belangrijk element van een natuurinclusieve stad is het gebruik van onbenutte daken om de biodiversiteit te bevorderen.

Een biodivers groendak is een dak bedekt met inheemse kruiden in combinatie nest- en schuiplekken voor vogels en zoogdieren. Het biedt tal van voordelen, zowel voor het milieu, de biodiversiteit als voor de bewoners van de stad. Biodiverse groendaken helpen bij het verminderen van de hitte in stedelijke gebieden, het vasthouden van regenwater, het verminderen van geluidsoverlast en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

De EcoHabitatRoof is een innovatief groendaksysteem dat specifiek is ontworpen om de biodiversiteit te bevorderen. Het is samengesteld uit inheemse kruidensoorten in combinatie met nest- en schuilvoorzieningen voor vogels, zoogdieren en insecten. Doordat voor al deze habitat onderdelen aandacht is in het concept ontstaan unieke micro habitats die specifieke functies voor kleine zoogdieren en dakbroedende vogelsoorten kunnen vervullen.

De EcoHabitatRoof is zorgvuldig samengesteld om een diverse en veerkrachtige vegetatie te bevorderen. Het bevat een veertigtal inheemse plantensoorten die goed aangepast zijn aan de omstandigheden op het dak, waardoor ze weinig onderhoud en irrigatie nodig hebben. Dit maakt de EcoHabitatRoof een duurzame en milieuvriendelijke keuze.

Collega aan het woord

“Groendaken worden nog te veel gezien als visuele objecten. Daken zijn bij uitstek gebouwdelen die veel waarde hebben voor soorten. Door er met een habitat gerichte benadering naar te kijken kunnen hele rijke biodiverse groendaken worden gecreëerd. Micro habitats waar in potentie honderden soorten een plek kunnen vinden.”

— Sicco Jansen

Mede-eigenaar

Wil jij als eerste dit innovatieve product bestellen?

Klik op de button en vraag een offerte aan

Korte levertijd

Eigen fabriek

De beste kwaliteit

Specialistisch advies