Privacy

Unitura behandelt uw gegevens en privacy met grote zorg.

Bos - ALT

Privacy & cookies

Privacybeleid

Privacyverklaring

UNITURA B.V., gevestigd te Celsiusstraat 3, 7461 JR Rijssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

 1. ALGEMENE INFORMATIE
  1. Privacy
   1. Unitura neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u wanneer u onze website of onze diensten gebruikt of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
   2. In termen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is Unitura de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke.
  2. Samenvatting
   1. We spannen ons in om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt zorgvuldig te verwerken. Met deze privacyverklaring bieden wij u een transparant en duidelijk overzicht van:
    1. Voor welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken;
    2. Welke persoonsgegevens wij van u kunnen verwerken;
    3. Hoe lang wij uw persoonsgegevens zullen bewaren;
    4. Welke (sub)verwerkers wij gebruiken bij de verwerking van uw persoonsgegevens;
    5. Welke rechten u heeft onder de AVG met betrekking tot de verwerking door Unitura, en
    6. Welke maatregelen we nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
  1. VAN U ALS WEBSITEBEZOEKER (verstrekt door een indiening)
   1. Voornaam en achternaam
   2. Adresgegevens
   3. E-mail
   4. Telefoon
   5. Persoonsgegevens die u verstrekt via de chatfunctie
   6. Persoonsgegevens die u verstrekt door het uploaden van uw CV
   7. Andere persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
   8. Locatiegegevens
   9. Gegevens over uw activiteiten op onze website
   10. IP-adres
   11. Internetbrowser en apparaat type
 3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
  1. MINDERJARIGEN
   1. Onze website en diensten zijn niet bedoeld om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met uitzondering van schriftelijke toestemming van ouders of voogd. Unitura kan niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar, daarom adviseren we ouders betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit helpt voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.
  2. NEEM CONTACT MET ONS OP ALS U EEN FOUT VERMOEDT
   1. Als u gelooft dat we persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige zonder de genoemde toestemming, neem dan contact met ons op via info@unitura.nl. We zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.

 4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
  1. Unitura VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN:
   1. Om u te kunnen e-mailen indien nodig om onze diensten uit te kunnen voeren;
   2. Om u de mogelijkheid te geven een HubSpot demo aan te vragen;
   3. Om u op de hoogte te houden van onze (marketing)ontwikkelingen wanneer u dit heeft aangevraagd;
   4. Om contact met u op te nemen wanneer u solliciteert op een van onze vacatures;
   5. Om u van dienst te kunnen zijn wanneer u contact met ons opneemt via de chatfunctie;
   6. Om u aangevraagde informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier, en tot slot;
   7. Om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.
  2. BEWAARTERMIJNEN
   1. Unitura zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u informatie wilt over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval, neem dan contact op via: info@unitura.nl
 5. VERWERKINGEN DOOR DERDEN
  1. Afgezien van de cookies die we mogelijk gebruiken, zoals opgenomen in onze cookieverklaring, worden de gegevens die wij op deze website over u verwerken niet door derden verwerkt.
 6. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR ENCRYPTIE
  1. Om u als websitebezoeker te beschermen, gebruikt Unitura veilige encryptietechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld op onze site (dus onzichtbaar voor derden). Dit zorgt ervoor dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.
  2. In alle delen van onze site waar uw gegevens worden gebruikt, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u zich op een versleuteld deel van onze site bevindt, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// naar https://, wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

  3. Unitura neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@unitura.nl.
 7. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
  1. Aangezien Unitura haar eigen beleid steeds opnieuw zal evalueren en nieuwe verwerkingsdoeleinden op onze website(s) kunnen worden toegevoegd, kunnen er wijzigingen optreden in deze privacyverklaring. Wij zullen deze wijzigingen altijd aan u als websitebezoeker kenbaar maken via het versienummer hieronder.
  2. De huidige versie is 20240328.
 8. VRAGEN
  1. Unitura heeft iemand aangesteld die verantwoordelijk is voor de naleving van de AVG. Als u opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of algemene vragen over de AVG, kunt u contact met ons opnemen via info@unitura.nl.

Cookieverklaring

 1. ALGEMEEN
  1. VERSCHILLENDE SOORTEN COOKIES
   1. Unitura gebruikt verschillende cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen bij het eerste bezoek aan deze website.
   2. Verschillende soorten cookies:
    1. Functionele cookies zijn cookies met puur technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website optimaal functioneert. Zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Dit stelt ons ook in staat om onze website en onze dienstverlening via de website te optimaliseren.
    2. Analytische cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies worden gebruikt wanneer analytische dienstverleners, zoals Google Analytics, worden gebruikt. Sommige analytische cookies zijn anoniem, terwijl andere analytische cookies persoonsgegevens verwerken.
    3. Tracking cookies: deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Met behulp van deze cookies kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden, waardoor deze partijen een zeer specifiek profiel kunnen opbouwen. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat het persoonsgegevens betreft.
  2. WIJZIGEN VAN COOKIEVOORKEUREN
   1. Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door uzelf ingesteld. Alle niet-functionele cookies kunnen per categorie worden geweigerd. De plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na toestemming door een actieve handeling van u als bezoeker. U kunt uw instellingen op elk moment wijzigen via de knop hieronder.

     

     

  3. GRONDSLAG VAN GEGEVENSVERWERKING
   1. Functionele cookies: de basis voor het verwerken van functionele cookies is het gerechtvaardigd belang van Unitura. De “gerechtvaardigd belang” grondslag is gebaseerd op Artikel 6, paragraaf 1, sub f van de AVG. Het belang van Unitura is gebaseerd op de noodzaak om een goede werking van de website te waarborgen. Echter, het belang van de gebruiker in het behouden van zijn of haar privacy wordt niet overschreden aangezien functionele cookies geen persoonsgegevens verzamelen die gebruikt kunnen worden voor marketing of andere doeleinden.
   2. Analytische en tracking cookies: de basis voor het verwerken van analytische en tracking cookies is de gegeven toestemming aan Unitura. De grondslag is gebaseerd op Artikel 6, paragraaf 1, sub a van de AVG. Dit artikel bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens alleen is toegestaan als de betrokkene hiervoor zijn of haar ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. De gevraagde toestemming geeft u als gebruiker controle over uw persoonsgegevens en biedt transparantie over hoe deze gegevens worden gebruikt.
 2. COOKIEOVERZICHT
  1. COOKIENAAM, COOKIETYPE, COOKIE DOEL, EN BEWAARTERMIJN
   1. De website van Unitura gebruikt verschillende soorten cookies die worden weergegeven in de onderstaande tabel.
  2. COOKIETABEL
   COOKIE DOMEIN CATEGORIE DUUR BESCHRIJVING SINDS
   __cfruid unitura.nl noodzakelijk sessie Gebruikt door het Content Network, CloudFlare, om vertrouwd webverkeer te identificeren. 27 januari 2024, 06:52:42
   __HS_DO_NOT_TRACK unitura.nl noodzakelijk 179 dagen Voorkomt dat de trackingcode informatie naar HubSpot verzendt 27 januari 2024, 06:52:42
   __cf_bm hubspot.com noodzakelijk 29 minuten De botproducten van Cloud Flare Identificeer en Mitigeer geautomatiseerd verkeer om uw site te beschermen tegen slechte bots. Cloudflare plaatst de __cf_bm cookie op eindgebruikersapparaten die toegang krijgen tot klantensites die worden beschermd door BOT Management of BOT Fight Mode. De __cf_bm -cookie is nodig voor de juiste werking van deze BOT -oplossingen. 27 januari 2024, 06:52:42
   _cfuvid hubspot.com noodzakelijk sessie Deze cookie wordt gebruikt om tarieflimieten op het verkeer toe te passen. Hiermee kan de CloudFlare WAF individuele gebruikers onderscheiden die hetzelfde IP -adres delen. 27 januari 2024, 06:52:42
   __cf_bm unitura.nl noodzakelijk 29 minuten De botproducten van Cloud Flare Identificeer en Mitigeer geautomatiseerd verkeer om uw site te beschermen tegen slechte bots. Cloudflare plaatst de __cf_bm cookie op eindgebruikersapparaten die toegang krijgen tot klantensites die worden beschermd door BOT Management of BOT Fight Mode. De __cf_bm -cookie is nodig voor de juiste werking van deze BOT -oplossingen. 27 januari 2024, 06:52:42
   YSC youtube.com functioneel sessie Registreert een unieke ID om statistieken te behouden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien. 20 december 2023, 02:15:40
   test_cookie doubleclick.net functioneel 14 minuten Deze cookie wordt ingesteld door Doubleclick (die eigendom is van Google) om te bepalen of de browser van de website bezoeker cookies ondersteunt. 20 december 2023, 02:15:40
   JSESSIONID nr-data.net functioneel sessie JSESSIONID is een platformsessiecookie en wordt gebruikt door sites met Javaserver Pages (JSP). De cookie wordt gebruikt om een ​​anonieme gebruikerssessie door de server te behouden. 20 december 2023, 02:15:40
   MessageSutk unitura.nl functioneel 180 dagen Herinnert zich de identiteit van de bezoeker met behulp van de chatwidget 20 december 2023, 02:15:40
   _GA_* unitura.nl analyse 399 dagen Gebruikt om de sessiestatus aan te houden 20 december 2023, 02:15:40
   _GA unitura.nl analyse 399 dagen ID gebruikt om gebruikers te identificeren 20 december 2023, 02:15:40
   Visitor_Info1_Live youtube.com advertentie 179 dagen Probeert de bandbreedte van de gebruikers op pagina’s met geïntegreerde YouTube -video’s te schatten. 20 december 2023, 02:15:40
 3. GOOGLE ANALYTICS
  1. GOOGLE
   1. Een cookie van het welbekende bedrijf Google wordt via onze website geplaatst. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. We gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt, en Google maakt hierover rapporten voor ons.
   2. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
   3. U kunt hier (https://policies.google.com/technologies/partner-sites) lezen hoe Google uw persoonsgegevens gebruikt en voor welke doeleinden deze worden ingezet.
  2. PRIVACY-INSTELLINGEN
   1. Deze cookieverklaring informeert u over het gebruik van dit type cookie.
   2. Unitura heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.
   3. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, maar we kunnen niet uitsluiten dat u traceerbaar blijft.
   4. We hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met andere Google producten of diensten (zoals AdWords, DoubleClick). Informatie wordt doorgegeven na toestemming.
 4. WEBSITES VAN DERDEN EN WIJZIGINGEN
  1. Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links aan onze website zijn gekoppeld. Unitura kan niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier verwerken.
  2. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites voordat u ze gebruikt.
  3. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. In het geval van een wijziging, wordt u opnieuw gevraagd voor uw akkoord voor het plaatsen van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 20240328.
 5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
  1. U heeft het recht om
   1. uw persoonsgegevens in te zien;
   2. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
   3. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
   4. een verzoek tot verwijdering van uw gegevens in te dienen;
   5. uw gegevens over te dragen aan iemand anders, en,
   6. een klacht in te dienen zoals verder beschreven in Artikel 6.
  2. Als u vragen of opmerkingen heeft over de gegevensverwerking van Unitura, stuur dan een verzoek naar info@unitura.nl.
  3. Unitura wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen we u vriendelijk om, samen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vraagt Unitura u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
  4. Unitura zal zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, reageren op uw verzoek.
 6. RECHT VAN BEZWAAR
  1. INTERNE BEHANDELING
   1. Als u klachten heeft over de manier waarop (persoons)gegevens worden verwerkt, zou Unitura u graag helpen deze in onderling overleg op te lossen. Richt uw klacht in eerste instantie tot info@unitura.nl.
  2. AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
   1. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw recht om te klagen vindt u op de website via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit