Biodiverse Groengevels

Op zoek naar een Groengevel die de biodiversiteit versterkt? Kies dan voor de EcoHabtitatWall®

Biodiverse Groengevel | EcoHabitatWall
Biodiverse Groengevels, de EcoHabitatWall. Groengevel van Unitura

Habitat benadering

Het EcoHabitatWall® concept van Unitura

Wij maken geen groengevels maar habitats. Per gevel wordt gekeken welke ingrediënten nodig zijn om van een wand een verticaal habitat voor dieren te maken. Door voorzieningen voor vogels, vleermuizen, kleine zoogdieren en insecten te combineren met opgaande klimplanten kunnen zeer rijke gevels worden gecreëerd. Biodiverse gevels kunnen tot wel honderd verschillende diersoorten een leefgebied bieden.

De kansen van gevels

Veel steden hebben meer verticaal oppervlakte dan horizontaal oppervlak. Een gebouw heeft vier gevels en maar één dak. Wanden van gebouwen zijn een vaak vergeten oppervlakte als het gaat om vergroening van steden. Maar juist gevels kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de stad als biotoop. Door gevels te vergroenen en te combineren met de juiste faunavoorzieningen kunnen waardevolle micro habitats worden gecreëerd.

Klimplanten als basis

Vanuit een ecologisch perspectief zijn groengevels met klimplanten die op de grond groeien het meest interessant. Inheemse klimplanten trekken een grote variëteit van insecten en vlinders aan. Verder vormen klimplanten natuurlijke nest- en schuilplekken voor diverse zangvogels en kleine zoogdieren. Om deze reden maakt Unitura enkel gebruik van groengevelsystemen gebaseerd op klimplanten.

EcoHabitatWall close-up | Biodiverse Groengevel
EcoHabitatWall close-up | Biodiverse Groengevel
Biodiverse Groengevels, de EcoHabitatWall.
Biodiverse Groengevel van Unitura | EcoHabitatWall

Onze biodiverse Groengevels

Onze EcoHabitatWall® producten zijn geschikt voor het groener en biodiverser maken van alle mogelijke buitengevels. Elke gevel wordt opgebouwd uit een unieke mix van nestkasten, vleermuiskasten, insectenvoorzieningen en passende klimplanten. Hiermee kan elke gevel uitgroeien tot een levende groene gevel! Onze biodiverse groengevels zijn het hele jaar door mooi groen en behoeven weinig onderhoud.

Onze EcoHabitatWall creëert een habitat voor diverse diersoorten, waaronder vogels, vlinders, bijen en andere insecten. Deze dieren kunnen er hun thuis vinden, voedsel verzamelen en nesten bouwen, waardoor de lokale biodiversiteit in stedelijke gebieden wordt versterkt.

Onze EcoHabitatWall is geluiddempend. Dankzij de aanwezigheid van een groene gevel wordt omgevingsgeluid geabsorbeerd. De planten met hun onregelmatige vormen hebben een isolerend effect op geluid. Ze absorberen geluidstrillingen en verspreiden geluidsgolven in verschillende richtingen.

Onze EcoHabitatWall draagt bij aan het verminderen van de CO2-concentraties in de lucht. De planten op de gevel nemen CO2 op en zetten dit om in glucose en zuurstof, wat resulteert in een verbeterde luchtkwaliteit. Dit natuurlijke proces van koolstofdioxide kan uiterst effectief worden toegepast in de gebouwde omgeving.

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in vastgoedwaardering. Met onze EcoHabitatWall toont u betrokkenheid bij milieuvriendelijke initiatieven en het streven naar een lagere ecologische voetafdruk. Dit trekt investeerders, huurders en kopers aan die waarde hechten aan duurzaamheid en groene initiatieven, wat de aantrekkelijkheid en waarde van uw gebouw verhoogt.

Onze inheemse planten hebben de natuurlijke eigenschap om water op te nemen en vervolgens via hun bladeren te verdampen. Dit proces zorgt voor een verkoelend effect, zowel binnen als rondom het gebouw. De groene gevel fungeert als een beschermend schild tegen hoge temperaturen.

Biodiverse groengevels | EcoHabitatWall

Onze droom; een natuurinclusieve stad

Bij Unitura werken we gepassioneerd aan onze droom; een natuurinclusieve stad waar mens en natuur in harmonie leven. Door middel van onze biodiverse groengevels en faunavoorzieningen streven we ernaar om de biodiversiteit te vergroten en de levenskwaliteit van het stedelijke landschap te verbeteren. Met onze innovatieve benadering van groengevels en faunavoorzieningen streven we ernaar om de biodiversiteit in stedelijke gebieden te vergroten en een duurzame toekomst te bevorderen.

In veel steden wereldwijd zien we een toenemende verstedelijking en een afname van groene ruimtes. Deze ontwikkeling heeft een negatieve impact op de natuur en het welzijn van zowel mensen als dieren. Als reactie hierop hebben wij ons gericht op het ontwikkelen van oplossingen die het mogelijk maken om groen terug te brengen naar de stad en tegelijkertijd de leefomgeving van verschillende diersoorten te verbeteren.

Onze productlijn Climbers®

Het Climbers® klimhulpsysteem is een uniek RVS-systeem ontworpen om gebouwen en constructies op een robuuste manier te kunnen vergroenen. Binnen het systeem zijn verschillende producten vorm gegeven waarmee vrijwel elk geveltype voorzien kan worden van RVS-spankabels. Binnen het systeem komen de volgende producten voor: afstandhouders, spankabels, kruisklemmen, klimhulpen en verschillende types spanners. Zie voor meer details en montage mogelijkheden de Climbers®  pagina. Klik op de button hieronder

Collega aan het woord

“Groengevels worden nog te veel gezien als visuele objecten. Gevels zijn bij uitstek gebouwdelen die veel waarde hebben voor soorten. Door met een habitat gerichte benadering naar gevels te kijken kunnen hele rijke groene gevels worden gecreëerd. Verticale micro habitats waar in potentie tot wel honderd soorten een plek kunnen vinden.”

— Sicco Jansen

Mede-eigenaar

Wil jij als eerste dit innovatieve product bestellen?

Klik op de button en laat je gegevens achter!

Korte levertijd

Eigen fabriek

De beste kwaliteit

Specialistisch advies