Onze productielijn: ecologisch en maatschappelijk verantwoord

Kwaliteit

Duurzame materialen, ecologisch verantwoord

Hout en beton

Naast de kwaliteit van de grondstoffen welke we gebruiken voor onze producten vinden we de herkomst belangrijk. Wij werken altijd met hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en beschikken over het FSC-certificaat (Forest Stewardship Council).

Ecologisch

De ecologisch kwaliteit van onze producten is van zeer groot belang. De producten voldoen aan de nieuwste ecologisch inzichten. Wij hebben voortdurend overleg met het bevoegd gezag, ecologen en belangenorganisaties. Daarnaast voeren wij bij geplaatste voorzieningen monitoring uit om inzicht te krijgen in het gebruik door soorten. Ook meten en analyseren wij bijvoorbeeld de luchtvochtigheid en temperatuur in de voorzieningen. Een nieuwe ontwikkeling is een sensor welke ons in staat stelt om grootschalig voorzieningen te monitoren en inzicht te verkrijgen in populaties vleermuizen.

Productieproces

Stap 1

Ontwerp

Onze specialisten werken voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe producten en productverbetering. Past een standaardproduct niet? Dan ontwerpen we voor u een maatwerkoplossing.

Stap 2

Productie

In onze nieuwe productieruimte worden de producten geproduceerd. Sommige halffabricaten worden geleverd door partners om vervolgens door ons verwerkt te worden tot eindproducten.

Stap 3

Maatwerk

Is er voor uw project een standaardproduct geen goede oplossing? Onze specialisten ontwerpen en produceren een product op maat of passen een bestaand product aan.

Stap 4

Leveren of monteren

Het product is gereed en na de laatste kwaliteitscontrole klaar voor levering of montage. Wij pakken het product in en zorgen dat het op de afgesproken plaats en tijd geleverd wordt. Ook kunt u er voor kiezen de montage aan ons uit te besteden.

Mensen

Maatschappelijk verantwoorde productie

De productie en verzending wordt grotendeels uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkcoach zorgt voor de dagelijkse begeleiding tijdens de werkzaamheden. Een jobcoach is betrokken bij de loopbaanontwikkeling met als doel doorstroming naar een reguliere werkplek.

  • Ontwerp door en voor ecologen
  • Monitoring met sensoren
  • Flexibel door eigen productie
  • Duurzame materialen (FSC)
  • Sociale productie en verzending
  • Continue productverbetering
  • Kennis delen
  • Maatwerk is altijd mogelijk

Korte levertijd

Eigen fabriek

De beste kwaliteit

Specialistisch advies

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit