Natuurinclusief bouwen, een full-servicepakket

Natuurinclusief bouwen
Natuurinclusief isoleren

Natuurinclusief bouwen

Wat is natuurinclusief bouwen?

Natuurinclusief bouwen is een relatief nieuwe benadering van stadsplanning en architectuur die gericht is op het creëren van gebouwen en infrastructuur die naadloos in de omringende natuur passen. Het is ontstaan als reactie op de groeiende bezorgdheid over de impact van de gebouwde omgeving op het milieu en de biodiversiteit. Deze vorm van bouwen omvat een breed scala aan ontwerp- en constructietechnieken die gericht zijn op het ondersteunen van de lokale flora en fauna. Dit kan variëren van het integreren van groene daken en gevels tot het ontwerpen van gebouwen met specifieke functies voor bepaalde soorten dieren.

Waarom is natuurinclusief bouwen belangrijk?

Ten eerste is het een belangrijke stap in de richting van het verminderen van de impact van de mens op de natuurlijke wereld. Door gebouwen te ontwerpen die de lokale flora en fauna ondersteunen, kunnen we de biodiversiteit in onze stedelijke omgeving vergroten en beschermen. Bovendien kan deze vorm van bouwen ook helpen om de klimaatverandering te bestrijden. Groene daken en gevels kunnen bijvoorbeeld helpen om de luchttemperatuur in steden te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit kan op zijn beurt helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de negatieve effecten van de klimaatverandering te beperken.

Natuurinclusief bouwen in de praktijk

Hier zijn enkele belangrijke ontwerpprincipes om natuurinclusief bouwen in de praktijk toe te passen:

  1. Ontwerp met de natuur in gedachten: bij het ontwerpen van gebouwen moeten we rekening houden met de natuurlijke omgeving en de behoeften van lokale soorten.
  2. Integreer groen in de gebouwde omgeving: groene daken en muren, bomen en planten kunnen helpen om de biodiversiteit te vergroten en de luchtkwaliteit te verbeteren.
  3. Zorg voor schuilplaatsen en voedselbronnen voor dieren: ontwerp gebouwen met functies die specifiek gericht zijn op de ondersteuning van lokale diersoorten, zoals onze verschillende soorten nestkasten
  4. Verminder de impact van de gebouwde omgeving op de natuur: gebruik duurzame materialen en ontwerp gebouwen die zo min mogelijk schade aanrichten aan de natuurlijke omgeving.

Deze vorm van bouwen is een belangrijke stap in de richting van een meer duurzame en ecologisch verantwoorde toekomst. Door gebouwen te ontwerpen en te bouwen die in harmonie zijn met de omringende natuur, kunnen we een positieve impact hebben op het milieu en de biodiversiteit beschermen en behouden.

Onze producten

Onze producten voldoen aan de hoogste ecologische kwaliteitseisen en nieuwste inzichten. Unitura is uw partner als het gaat om producten voor natuurinclusief bouwen. Unitura heeft een produceert nestkasten, vleermuiskasten en insectenvoorzieningen die in vrijwel elke constructie verwerkt kunnen worden. Daarnaast is Unitura ook leverancier van producten die nodig zijn bij de ontwikkeling van groene wanden of bij de aanleg van dakgroen. Uitgangspunt bij alle producten van Unitura is maximale ecologische kwaliteit en maximale duurzaamheid. Alle productconcepten zijn op deze uitgangspunten afgestemd.

Faunavoorzieningen

Wij hebben een ruim assortiment in faunavoorzieningen die perfect toe te passen zijn bij natuurinclusief bouwen.

Full Service pakket

Unitura geloofd sterk in de combinatie van het leveren en monteren van eigen producten. Op die manier kunnen aannemers gemakkelijk en voordelig delen van het natuurinclusieve ontwerp direct bij Unitura neerleggen. Unitura beschikt over eigen, ecologen, ontwerpers, werkvoorbereiders en engineers. Hierdoor kan Unitura opdrachtgevers volledig ontzorgen als het aankomt op natuurinclusief bouwen.

Engineering

De detaillering van de natuurinclusieve maatregelen blijft vaak tot ver in het ontwerp- of aanbestedingsproces oningevuld. Unitura beschikt over eigen, ecologen, ontwerpers, werkvoorbereiders en engineers. Hierdoor kan Unitura al vroeg in het ontwerpproces aanhaken om een natuurinclusief ontwerp in te vullen en concreet uit te werken.

Sociaal geproduceerd

Maatschappelijk verantwoorde productie. De productie en verzending wordt grotendeels uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkcoach zorgt voor de dagelijkse begeleiding tijdens de werkzaamheden. Een jobcoach is betrokken bij de loopbaanontwikkeling met als doel doorstroming naar een reguliere werkplek.

Werkwijze

Zo doen wij dat

We zetten onze kennis en expertise vanuit ecologie, architectuur, bouw en IT in. We hebben een sterke visie hoe je snel en efficiënt mitigerende maatregelen kunt uitvoeren, zodat de (ver)bouw kan plaatsvinden met behoud van de natuur.

Thema's

We hebben een sterke visie op natuurinclusief bouwen en renoveren. Met onze expertise willen we een bijdrage leveren aan de grote bouw- en verduurzamingsopgave welke voor ons ligt. Ruimte voor mens en natuur.

Samenwerking

Wij hechten veel waarde aan langdurige samenwerkingen, waarbij de kwaliteiten van alle betrokken partijen benut worden. De core-business van ecologische adviesbureaus is onderzoek en advisering. Onze expertise ligt op een ander vlak; productontwikkeling, leveren van voorzieningen en uitvoeren van projecten. Zo ontstaat de perfecte samenwerking.

Producten

Onze producten worden maatschappelijk verantwoord geproduceerd en voldoen ecologisch gezien aan de hoogste kwaliteitseisen. Grondstoffen hebben een duurzame herkomst en de productie wordt grotendeels uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Uitvoering

Of het nou gaat om het monteren van tijdelijke voorzieningen, het inbouwen van permanente voorzieningen of het natuurvrij maken van gebouwen; onze vakbekwame medewerkers voeren dit met zorg voor u uit.

ICT

Digitalisatie en efficiëntie

We zetten onze kennis en expertise vanuit ecologie, architectuur, bouw en IT in. We hebben een sterke visie hoe je snel en efficiënt mitigerende maatregelen kunt uitvoeren, zodat de (ver)bouw kan plaatsvinden met behoud van de natuur.