Natuurinclusief bouwen

Voorzieningen voor natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Bij natuurinclusief bouwen wordt heel sterk beredeneerd uit de potentie van het gebouw. Welke elementen kunnen worden toegevoegd om de lokaal voorkomende soorten een plek te geven in de bebouwing?
Unitura biedt oplossingen voor nest- en verblijfplaatsen voor vleermuizen, vogels  zoals huismussen en gierzwaluwen, grondgebonden zoogdieren en insecten. Daarnaast heeft Unitura oplossingen voor dakgroen en groende wanden.
Uitgangspunt in alle oplossingen van Unitura rondom natuurinclusief bouwen is maximale ecologische kwaliteit en maximale duurzaamheid. Inzet is altijd om volledige micro ecosystemen te bouwen rondom een gebouw.

Relevante producten

Mensen

Maatschappelijk verantwoorde productie

De productie en verzending wordt grotendeels uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkcoach zorgt voor de dagelijkse begeleiding tijdens de werkzaamheden. Een jobcoach is betrokken bij de loopbaanontwikkeling met als doel doorstroming naar een reguliere werkplek.

  • Ontwerp door en voor ecologen
  • Monitoring met sensoren
  • Flexibel door eigen productie
  • Duurzame materialen (FSC)
  • Sociale productie en verzending
  • Continue productverbetering
  • Kennis delen
  • Maatwerk is altijd mogelijk
Korte levertijd
Eigen fabriek
Maatwerk is mogelijk
Specialistisch advies
Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit