Bewoners informatie: Natuurvrij maken van Uw woning

Natuurvrij maken | Unitura

Beste bewoner

Uw woningverhuurder maakt de komende periode uw woning duurzamer. Ter voorbereidingen op de werkzaamheden wordt uw woning tijdelijk ontoegankelijk gemaakt voor vleermuizen en vogels om er voor te zorgen dat deze dieren niet gewond of verstoord raken tijdens de werkzaamheden. Ter compensatie voor de verdwijnende verblijfsplekken worden op een later moment vleermuis- en vogelkasten ingemetseld. In deze brief ontvangt u van ons de planning en nadere informatie over de werkzaamheden.

Welke werkzaamheden worden er aan uw woning verricht?

Afhankelijk van de verduurzamingsmaatregelen die worden uitgevoerd worden de muren en dakranden ontoegankelijk gemaakt voor vleermuizen en vogels. Dit ontoegankelijk maken gebeurt op zo’n manier dat dieren wel uit de woning kunnen ontsnappen, maar niet terug in de woning kunnen komen. De volgende maatregelen worden uitgevoerd:

  • Hoekwoningen: Openingen in muren en langs de dakrand aan de zijkant van de woning worden afgesloten met speciale weringsmiddelen om vleermuizen en vogels buiten te sluiten. In sommige gevallen worden ook speciale weringsborstels aangebracht in de voor- en achterdakgoot om vogels onder de dakpannen te weren;
  • Tussenwoningen: Openingen in muren worden afgesloten met speciale weringsmiddelen om vleermuizen en vogels buiten te sluiten. In sommige gevallen worden ook speciale weringsborstels aangebracht in de voor- en achterdakgoot om vogels onder de dakpannen te weren.

Aandachtspunten

  1. Kunt u de poort van uw tuin van het slot laten, zodat wij bij de achterzijde van uw woning kunnen?
  2. Kunt u uw auto voor uw woning wegzetten, zodat wij er met onze hoogwerker bij kunnen?
  3. Onze werktijden zijn van 7.30 uur tot 17.00 uur.