eDNA maakt Natuurinclusief Isoleren mogelijk | Unitura helpt bij ontwikkeling

Huismuskasten
edna natuurinclusief isoleren

Unitura werkt mee aan ontwikkeling nieuwe methode

Voor Unitura is bescherming van vleermuizen en de verduurzaming van woningen heel belangrijk. Wij delen onze kennis graag met verschillende stakeholders zoals isolatiebedrijven en organisaties die werken aan innovaties. De problematiek van de isolatiebedrijven is erg specifiek. Door de natuurkalander en de complexiteit van het arbeidsproces van het natuurvrij maken, komt de verduurzamingstrein soms letterlijk stil te staan. Het is van belang om een oplossing te vinden voor de isolatiebedrijven en beschermde soorten. Met de werkgroep zijn veel verschillende werkwijzen en methodieken tegen het licht gehouden hierbij is gekeken naar schaalbaarheid, zorgvuldigheid en betaalbaarheid.

Kansrijke methode

eDNA lijkt een erg kansrijke methode te zijn. We juichen de inzet van innovatieve methoden zoals eDNA natuurinclusief isoleren enorm toe en ondersteunen waar mogelijk bij de ontwikkeling. Hierbij is het wel heel belangrijk dat de methoden voldoende gevalideerd zijn en dat er toezicht is op een zorgvuldige en eenduidige toepassing van de methodiek. Met de methode is het niet mogelijk om de functie van een verblijfplaats voor vleermuizen vast te stellen. Het is enkel mogelijk om vast te stellen of een vleermuis(soort) in de bebouwing aanwezig is of is geweest. De methodiek lijkt met name geschikt te zijn voor een afgebakend object zoals een spouwmuur, objecten met een beperkt complexiteitsgehalte.

Wat is eDNA Natuurinclusief Isoleren?

Bij Unitura zijn we toegewijd aan het helpen ontwikkelen van geavanceerde methoden om ons milieu beter te begrijpen en te beschermen. Zo ondersteunen we ook bij de eDNA Natuurinclusief Isoleren methode. eDNA staat voor Environmental DNA, oftewel eDNA. Deze technologie maakt gebruik van genetisch materiaal van planten of dieren dat in de omgeving vrijkomt. Met behulp van DNA-sporen die planten of dieren achterlaten in water, lucht of op oppervlakken, identificeren we welke soorten aanwezig zijn, een proces dat bekend staat als metabarcoding. De metabarcoding-techniek herkent het eDNA van diverse in Nederland voorkomende vleermuissoorten, evenals andere beschermde zoogdieren zoals de steenmarter, en vogels zoals de huismus of gierzwaluw. Met het eDNA-vleermuizenonderzoek kunnen we snel en efficiënt DNA-sporen van vleermuizen detecteren in gebouwen, zonder directe waarneming of verstoring. Dit onderzoek is betrouwbaar, objectief en relatief kostenefficiënt. Bovendien kan het het hele jaar door worden uitgevoerd.

Naast het voorkomen van het doden of verwonden van individuele vleermuizen bij het isoleren van spouwmuren, is het van het grootste belang om de verduurzamingsopgave te gebruiken om duurzame verblijfsruimten voor vleermuizen te creëren en hierbij te kiezen voor bewezen effectieve maatregelen. Kijk hiervoor bij onze producten en op de website www.nknb.nl

Vleermuissporen

Als er geen sporen van vleermuizen worden aangetroffen, kunnen de isolatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerd isolatiebedrijf. Maar als vleermuissporen worden gedetecteerd, volgen ze de Natuurkalender, die de belangrijkste periodes markeert waar rekening mee moet worden gehouden, zoals de winterslaap en de kraamperiode van alle vleermuissoorten in Nederland. Op deze manier kunnen de isolatiewerkzaamheden gepland en uitgevoerd worden op een manier die de natuur respecteert en beschermt.

De voordelen van E-DNA methode:

  • E-DNA vleermuizenonderzoek is snel inzetbaar, tijdbesparend en kosteneffectief.
  • E-DNA vleermuizenonderzoek identificeert vleermuis soorten zonder directe waarneming of verstorende handelingen.
  • E-DNA vleermuizenonderzoek is efficiënt en biedt mogelijkheden om spouwmuurisolatie sneller uit te voeren.

Pre-SMP

Daarnaast is het belangrijk om de eDNA Natuurinclusief Isoleren methode goed te verankeren bijvoorbeeld in een gedragscode of onderdeel te maken van de Pre SMP. Een SMP wordt opgesteld door een ecoloog, vaak in nauwe samenwerking met overheidsinstanties zoals de provincie of de gemeente. Het proces van het opstellen van een SMP kan langdurig zijn en tot wel twee jaar in beslag nemen. Gelukkig biedt het Pre-SMP een tussenoplossing. Zodra de aanvraag voor het SMP wordt ingediend, wordt direct de Pre-SMP-fase geactiveerd. Hierdoor kunnen klimaat doelstellingen worden nagestreefd, zelfs tijdens het proces van het voltooien van het volledige SMP.

Nederland sneller verduurzamen

SGS Search, Unitura en de partners in de isolatiebranche verzoeken het bevoegd gezag om bekend te raken met deze gestandaardiseerde werkwijze. Op deze manier kunnen bouw- en isolatiebedrijven op een betrouwbaar georganiseerde wijze vleermuisonderzoek uitvoeren in spouwmuren, waardoor de verduurzaming van Nederland sneller kan verlopen. Deze aanpak sluit volledig aan bij de ambitie van demissionair minister Hugo de Jonge om eDNA Natuurinclusief Isoleren als methode snel op te schalen, zoals hij op 22 december 2023 heeft aangegeven in een brief aan de Tweede Kamer.

Natuurvriendelijk isoleren

Meer informatie over EDNA of een Pre-SMP?

Neem direct contact met ons op!