Onderzoek bevestigt: Het pannendak is ongeschikt als nestplek voor de gierzwaluw

Huismuskasten

Een groeiende dreiging

Oververhittting

Het pannendak blijkt geen ideale nestplek te zijn voor gierzwaluwen, die dringend behoefte hebben aan geschikte broedplaatsen. Recente onderzoeken van Limosa onthullen alarmerende bevindingen over de impact van hitte onder pannendaken op gierzwaluwnesten. Als mitigerende maatregel voor verdwijnende nestplekken schrijven ecologen steevast het toegankelijk maken van de ruimte tussen het dak en het dakbeschot voor als goede alternatieve verblijfplaats. Er komt echter steeds meer informatie naar boven dat deze plaatsen tegenwoordig veel te warm zijn als succesvolle nestplek voor gierzwaluwen. Tijdens warme periodes bereiken de temperaturen onder de dakpannen verontrustende niveaus, met pieken tot wel 56°C aan de oostzijde. Deze extreme hitte vormt een ernstige bedreiging voor broedende gierzwaluwen.

In vergelijking hiermee blijven de temperaturen in inpandige nestkasten aanzienlijk lager en stabiel, met maximaal 40°C, zelfs tijdens langdurige hete periodes. Dit benadrukt de noodzaak om alternatieve broedplaatsen te bieden. Zowel onderzoekers als gierzwaluwexperts raden sterk af om gebruik te maken van dakruimtes als nestplaats voor gierzwaluwen.

Hoe nu verder?

Actie is vereist

Om het falen van broedsels door hitte te voorkomen, moeten nestvoorzieningen voor gierzwaluwen niet op onbeschaduwde zuid- of westzijden van gebouwen worden geplaatst. Hoewel oostzijden in principe geschikt zijn, kan zelfs daar de ruimte tussen dakpannen en het dakbeschot te heet worden voor een succesvol broedsel. Het aanbieden van verblijfplaatsen onder dakpannen moet daarom sterk worden afgeraden, tenzij gecombineerd met een inpandige nestkast, waar de temperatuur vooralsnog laag genoeg blijkt te zijn. Het plaatsen van inpandige nestkasten, zoals aanbevolen door het onderzoek, kan een effectieve oplossing zijn om de negatieve effecten van hitte onder pannendaken te verminderen.

Onze oplossingen

Bij Unitura bieden wij verschillende oplossingen voor gierzwaluwen aan. Zo bieden wij verschillende tijdelijke en permanente gierzwaluwkasten die speciaal zijn ontwikkeld om gierzwaluwen een verblijfplaats te bieden op plekken waar deze van nature niet voorkomen of nu niet aanwezig is. Gierzwaluwkasten moeten bij voorkeur zo hoog mogelijk worden aangebracht. Bij voorkeur minimaal op 5m hoogte, waarbij de gierzwaluwen een volledig vrije aanvliegroute hebben. Plaats de kasten het liefste op koude gevels (noord/oost), of in de schaduw van een brede dakgoot of overstek, waarbij de voorziening met zekerheid in de schaduw blijft.

Benieuwd naar onze nestkasten? Neem contact met ons op en bekijk onze website voor meer informatie.

Meer informatie over onze oplossingen voor gierzwaluwen?

Neem direct contact met ons op!