Borstelhaak

BH1

  • Op voorraad
  • 1-3 werkdagen
  • Montage mogelijk

*Bij grote bestellingen kortingen tot 25%
Deze haken zijn speciaal ontwikkeld om weringsborstels te verankeren langs dakpanranden.

Specificaties

Materiaal

Draadstaal, 3mm

Formaat

40x3 cm

Geschikt
De borstelhaak is speciaal ontwikkeld voor de ontmoediging van dakpanranden waar grote weringsborstels (WB1) worden ingezet. Door het ontwerp van de borstelhaak, met een terug liggend bevestigingsoog, kunnen weringsborstels stevig in de ruimte tussen het dakbeschot en de dakpannen worden vastgetrokken.

Plaatsing
Haal een lange TY-rap door het oog van de haak. Plaats de haak achter de tweede panlat (onder de eerste panlat is niet altijd ruimte). Plaats de borstel in de TY-rap en trek vervolgens de TY-rap aan totdat de borstel stevig in de opening tussen de pan en het dakbeschot is getrokken. De weringsborstel zit nu goed op zijn plek.

Puntensystemen en natuurinclusief bouwen?

Een belangrijk gemeentelijk instrument om natuurinclusief bouwen te stimuleren is het puntensysteem. Gemeenten eisen bij nieuwe ontwikkelingen dat er een minimaal aantal natuurinclusieve punten worden gehaald. Hoeveel punten voor welke maatregel te krijgen is, ligt vast een puntensysteem.

Wat is natuurinclusief bouwen?

Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.

Wat is de functie van weringsborstels bij ontmoedigen?

Weringsborstels worden vaak ingezet om dakranden ongeschikt te maken voor huismussen. De weringsborstels worden met behulp van tyraps en speciale goothaken in de open kant van de dakrand getrokken om te voorkomen dat huismussen nog in de ruimte tussen de pan en het dakbeschot kunnen komen.

Waar wordt vulschuim voor gebruikt bij ontmoedigen?

Vulschuim wordt gebruikt om kleine openingen af te sluiten, met name om vleermuizen buiten te sluiten. Vaak wordt vulschuim gebruikt in combinatie met exclusion flaps.

Hoe werkt ontmoedigen?

Er zijn verschillende vormen en technieken van ontmoedigen, maar in Nederland de meest gebruikte techniek is het fysiek afsluiten van openingen die soorten gebruiken om in het gebouw te komen. Bij het afsluiten van de openingen worden speciale voorzieningen, zogenaamde exclusion flaps, aangebracht waardoor vleermuizen het gebouw wel kunnen verlaten, maar niet terug kunnen keren.

Wat is ontmoedigen?

Met ontmoediging, ook wel natuurvrij maken genoemd, wordt bedoeld het op een diervriendelijke manier verwijderen van beschermde soorten uit gebouwen, zodat veilig aan de gebouwen gewerkt kan worden.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit