Natuurvrij maken | Unitura
Natuurvrij maken | Unitura

Exclusion Flap

Exclusion flap EF1

  • Op voorraad
  • 1-3 werkdagen
  • Montage mogelijk

Vleermuizen diervriendelijk buitensluiten
Deze exclusion flap is speciaal ontwikkeld voor het ongeschikt maken van gebouwen ter voorbereiding op sloop- en renovatiewerkzaamheden. De exclusion flaps zijn zo ontworpen dat vleermuizen wel naar buiten kunnen, maar niet terug het gebouw in kunnen komen.

Specificaties

Materiaal

Hard kunststof

Formaat

Buiten

19x8x3 cm

Gewicht

0,02 kg

Diameter ingang

60x20 mm

Geschikt
De exclusion flap is te gebruiken voor het ongeschikt maken van alle gebouwonderdelen. Door de hoogte van de exclusion flap van 30 mm kunnen zowel kleine als grote vleermuissoorten door de flap naar buiten kruipen.

Ontwerp
Door het eenvoudige ontwerp van de exclusion flap en de praktische materialisering is de exclusion flap geschikt om in grote hoeveelheden aan te brengen. De exclusion flap is zo ontworpen dat deze zowel over horizontale als verticale spleten kan worden aangebracht. De exclusion flap bestaat geheel uit hard kunststof waardoor vleermuizen niet door de flap omhoog kunnen klimmen.

Plaatsing
De exclusion flap kan direct over stootvoegen worden geplaatst. Als de exclusion flap wordt gebruikt bij daklijsten of andere spleten, kan met behulp van een breekmes de bovenzijde van de flap worden afgesneden, zodat de bovenzijde fungeert als doorgang. Bij grotere openingen, of wanneer grotere vleermuissoorten worden verwacht, kan de opening in de achterzijde van de flap worden vergroot. De exclusion flap kan gemakkelijk met behulp van montage kit of met kleine spijkers worden bevestigd. Zorg er altijd voor dat vleermuizen rond de ingang van de flap voldoende grip hebben! Om dit te bereiken kan het soms nodig zijn om de ingang met een breekmes iets te vergroten of bij te snijden.

Let op!
Exclusion flaps mogen alleen worden ingezet als een ontheffing van de Wet Natuurbescherming verkregen is, of wanneer wordt gewerkt onder een passende en goedgekeurde gedragscode.

Puntensystemen en natuurinclusief bouwen?

Een belangrijk gemeentelijk instrument om natuurinclusief bouwen te stimuleren is het puntensysteem. Gemeenten eisen bij nieuwe ontwikkelingen dat er een minimaal aantal natuurinclusieve punten worden gehaald. Hoeveel punten voor welke maatregel te krijgen is, ligt vast een puntensysteem.

Wat is natuurinclusief bouwen?

Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.

Wat zijn exclusion flaps?

Exclusion flaps zijn speciale voorzieningen ontwikkeld om vleermuizen op een diervriendelijke manier uit gebouwen te halen. Exclusion flaps zijn in feite éénrichtingsvoorzieningen. Vleermuizen kunnen door de exclusion flap wel naar buiten, maar niet meer naar binnen terug het gebouw in. De EF1 van Unitura is in Nederland de meest gebruikte exclusion flap.

Hoe werkt ongeschikt maken?

Er zijn verschillende vormen en technieken van ongeschikt maken, maar in Nederland de meest gebruikte techniek is het fysiek afsluiten van openingen die soorten gebruiken om in het gebouw te komen. Bij het afsluiten van de openingen worden speciale voorzieningen, zogenaamde exclusion flaps, aangebracht waardoor vleermuizen het gebouw wel kunnen verlaten, maar niet terug kunnen keren.

Wat is ongeschikt maken?

Met ontmoediging, ook wel natuurvrij maken genoemd, wordt bedoeld het op een diervriendelijke manier verwijderen van beschermde soorten uit gebouwen, zodat veilig aan de gebouwen gewerkt kan worden.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit