Huismustillen
Huismustillen

Huismustil

Huismustil HMPT1

  • Op voorraad
  • 1-3 werkdagen
  • Montage mogelijk

De huismustil biedt ruimte aan 12 (tot 24) broedpaartjes. Een til heeft als voordeel dat ze vrijwel overal te plaatsen zijn en hiermee op de beste plek; bijvoorbeeld nabij de huidige verblijfplaats van de mussen. De til kan relatief gemakkelijk geplaatst worden.

Specificaties

Materiaal

Multiplex

Formaat

100x100x65 cm

Diameter ingang

3.4 cm

Levering incl.

Paal van verzinkt staal, 10x10x500 cm

Kleur

Grijs

Geschikt voor
De til is geschikt voor 12 broedpaartjes van de huismus. De til kan hiermee 6 verblijfplaatsen van de huismus compenseren. Wanneer gewenst kunnen binnen de huidige afmetingen 6 extra nestruimtes worden gecreëerd.

Ontwerp
De til is vormgegeven met een ‘zitplankje’ voor zingende mannetjes mussen. Ook worden hierdoor de verblijfplaatsen visueel van elkaar gescheiden. Huismussen stellen een bepaalde mate van privacy op prijs.

Positie
We adviseren om de til zo dicht mogelijk bij de huidige verblijfplaatsen te plaatsen. Bij voorkeur in de nabijheid van wintergroene beplanting. Niet in de nabijheid van looppadden/inritten en ook rekening houdend met steigers die mogelijk geplaatst worden bij uitvoering van werkzaamheden.

Aanlevering
De til wordt geleverd inclusief verzinkte stalen paal van 5 meter en 75 liter snelbeton voor de fundering.

Montage
Zie de montage instructie in de bijlage. Om de til te plaatsen moet eerst een gat geboord worden van circa 1 meter diep. Hierin wordt de paal geplaatst. Vervolgens wordt de paal gesteld met behulp van ‘scheerlijnen’ en piketpaaltjes. Aansluitend wordt rondom de paal het gat ruimer uitgegraven. Hierin wordt de 75 liter snelbeton aangebracht. Vervolgens kan de kop op de til gemonteerd worden. Dit kan met behulp van bijvoorbeeld een hoogwerker.

 

Wat zijn vleermuistillen?

Vleermuistillen of rocketboxen zijn eigenlijk vleermuiskasten op een paal. Doorgaans worden vleermuistillen alleen toegepast als er geen geschikte bebouwing of geschikte bomen zijn om standaard vleermuiskasten aan op te hangen. Vleermuistillen vallen in de categorie permanente vleermuisvoorzieningen. Afhankelijk van het bevoegde gezag kan één til ingezet worden als compensatie vaar één zomerverblijfplaats of paarverblijfplaats van de gewone of ruige dwergvleermuis.

Wat zijn permanente vleermuiskasten?

In mitigatietrajecten onder de Wet natuurbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke vleermuiskasten. Doorgaans worden eerst tijdelijke vleermuiskasten aangeboden in de directe omgeving van een gebouw dat gesloopt of gerenoveerd wordt. Vleermuizen kunnen dan tijdelijk naar deze kasten uitwijken totdat de permanente vleermuiskasten in het nieuwe of gerenoveerde gebouw beschikbaar komen. Doorgaans kunnen vleermuiskasten pas als ‘permanent’ aangemerkt worden als ze zeer duurzaam zijn (de zelfde levensduur hebben als een gebouw) en als ze onderdeel zijn van de architectuur van het gebouw (de kasten mogen niet makkelijk verwijderd kunnen worden).

Wat zijn tijdelijke vleermuiskasten?

Tijdelijke vleermuiskasten zijn vleermuiskasten die bedoeld zijn als tijdelijke uitwijkplek voor vleermuizen. In mitigatietrajecten onder de Wet natuurbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke vleermuiskasten. Doorgaans worden eerst tijdelijke vleermuiskasten aangeboden in de directe omgeving van een gebouw dat gesloopt of gerenoveerd wordt. Vleermuizen kunnen dan tijdelijk naar deze kasten uitwijken totdat de permanente vleermuiskasten beschikbaar komen.

Wat zijn vleermuis schaalkasten?

Schaalkasten zijn vleermuiskasten die ontworpen zijn voor montage op gebouwen. Het is een verzamelnaam voor alle vleermuiskasten zonder achterkant of aanvliegplank. De kasten hebben een U-vormige profiel met daarop alleen een voorplaat. Vleermuizen kruipen als het ware tussen de muur en de kast.

Wat zijn platte vleermuiskasten?

Platte vleermuiskasten is een aanduiding van alle vleermuiskasten die speciaal zijn ontworpen voor spleetbewonende vleermuizen. Onder meer gewone dwergvleermuizen, ruige dwergvleermuizen en laatvliegers zijn typische vleermuissoorten die graag verblijven in heel nauwe ruimtes. Platte vleermuiskasten bieden deze heel nauwe ruimte in de vorm van spleten van tussen de 15 en 35mm.

Wat zijn zomerverblijfplaatsen van vleermuizen?

De term zomerverblijfplaats is een verzamelnaam van alle vleermuisverblijfplaatsen die niet aangeduid kunnen worden als paarverblijfplaats, kraamverblijfplaats of (massa) winterverblijfplaats. Als vervangende verblijfplaats voor dit type verblijfplaats kunnen kleine of grote vleermuiskasten worden gebruikt. Onder meer VMT1 en VMPM1 zijn geschikt.

Op welke posities moeten vleermuiskasten geplaatst worden?

Vleermuizen gebruiken een netwerk aan verblijfplaatsen op verschillende oriëntaties. Vleermuiskasten kunnen dan ook het beste worden verdeeld over zoveel mogelijk verschillende oriëntaties en locaties. Vleermuizen zoeken verblijfplaatsen langs hoeken en randen. Plaats vleermuiskasten op gebouwen zoveel mogelijk langs dakranden en richels. De basis stelregel is dat vleermuiskasten altijd zo hoog mogelijk geplaatst moeten worden, maar tenminste op 3m hoogte. Zorg dat er vrij ruimte is onder de kast. Zie voor een uitgebreidere toelichting het Handboek van Unitura.

Wat zijn vleermuiskasten?

Vleermuiskasten zijn kunstmatige verblijfplaatsen, speciaal ontwikkeld om vleermuizen een verblijfplaats te bieden op plekken waar deze van nature niet voorkomen. Elke vleermuissoort stelt zijn eigen fysieke eisen aan een vleermuiskast. In de mitigatiecatalogus van Arcadis en in de kennisdocumenten van BIJ12 zijn deze fysieke eisen weergegeven.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit