Gootbetimmering

Oplossing G1

  • Neem contact op

Dakranden zijn traditioneel plekken waar voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen veel verblijfplekken beschikbaar zijn. Gootbetimmeringen met voorzieningen zijn een goede en laagdrempelige methode om grote hoeveelheden verblijfplekken beschikbaar te maken. Wij denken graag met u mee om tot een optimale ecologische detaillering te komen. Stuur gerust uw dakdetail naar ons door, dan komen wij snel bij u terug met een passende invulling!

De oplossing
Gootbetimmeringen zijn een esthetische methode om verblijfplekken voor gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen te realiseren in nieuwe of te renoveren woningen. Doordat de kasten extern worden gemonteerd, is het niet noodzakelijk om openingen te maken in de binnenmuur. Eventuele isolatielagen in de spouwmuur worden hierdoor niet onderbroken. Met onze drie basis kasten kan voor elk daktype een natuur inclusieve gootbetimmeringen worden ingericht. Wij denken graag met u mee om tot een optimale ecologische detaillering te komen. Stuur gerust uw dakdetail naar ons door, dan komen wij snel bij u terug met een passende invulling!

Bijpassende voorzieningen
Een gootbetimmering is opgebouwd uit een rekwerk van latten dat op de buitenmuur wordt gemonteerd. In deze ruimte worden prefab kasten geplaatst. Unitura heeft voor deze oplossing drie bijpassende voorzieningen ontworpen. Voor huismussen is er kast HMP3 https://unitura.nl/product/hmp3-huismuskast/, voor gierzwaluwen GZP3 https://unitura.nl/product/gzp3-inbouw-gierzwaluwkast/ en voor kleine verblijfplaatsen van vleermuizen VMP3 https://unitura.nl/product/vmp3-vleermuiskast/. Met deze drie basiskasten kan een volledige gootbetimmering worden ingevuld. Het geheel wordt afgewerkt met een gootbekleding naar keuze.

 

Wat is natuurinclusief bouwen?

Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.

Wat zijn mitigerende maatregelen in het kader van de Wet natuurbescherming?

Mitigerende maatregelen zijn maatregelen die negatieve effecten van activiteiten op beschermde verblijfplaatsen of waarden zoveel mogelijk moeten voorkomen. Het zijn ‘verzachtende’ maatregelen. De eerste inzet is altijd het voorkomen van schadelijke effecten. Is voorkomen niet mogelijk, dan wordt gekozen om de negatieve effecten zoveel mogelijk te compenseren.

Wat zijn gierzwaluwkasten?

Gierzwaluwksaten zijn kunstmatige verblijfplaatsen, speciaal ontwikkeld om gierzwaluwen een verblijfplaats te bieden op plekken waar deze van nature niet voorkomen of nu niet aanwezig is. In de mitigatiecatalogus van Arcadis en in de kennisdocumenten van BIJ12 zijn de fysieke eisen die gierzwaluwen stellen aan hun verblijfplaats weergegeven. Voorbeelden van gierzwaluwkasten zijn onder meer de GZT1, GZT2 en de GZP2.

Wat zijn permanente huismuskasten?

In mitigatietrajecten onder de Wet natuurbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke huismuskasten. Doorgaans worden eerst tijdelijke huismuskasten aangeboden in de directe omgeving van een gebouw dat gesloopt of gerenoveerd wordt. Huismussen kunnen dan tijdelijk naar deze kasten uitwijken totdat de permanente huismuskasten in het nieuwe of gerenoveerde gebouw beschikbaar komen. Doorgaans kunnen huismuskasten pas als ‘permanent’ aangemerkt worden als ze zeer duurzaam zijn (de zelfde levensduur hebben als een gebouw) en als ze onderdeel zijn van de architectuur van het gebouw (de kasten mogen niet makkelijk verwijderd kunnen worden).

Wat zijn inbouwvleermuiskasten?

Inbouwvleermuiskasten zijn van houtbeton gefabriceerde neststenen die opgenomen kunnen worden in het metselwerk. Voorbeelden van deze vleermuiskasten zijn onder meer de VMPM1 en de VMPM1e.

Wat zijn permanente vleermuiskasten?

In mitigatietrajecten onder de Wet natuurbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke vleermuiskasten. Doorgaans worden eerst tijdelijke vleermuiskasten aangeboden in de directe omgeving van een gebouw dat gesloopt of gerenoveerd wordt. Vleermuizen kunnen dan tijdelijk naar deze kasten uitwijken totdat de permanente vleermuiskasten in het nieuwe of gerenoveerde gebouw beschikbaar komen. Doorgaans kunnen vleermuiskasten pas als ‘permanent’ aangemerkt worden als ze zeer duurzaam zijn (de zelfde levensduur hebben als een gebouw) en als ze onderdeel zijn van de architectuur van het gebouw (de kasten mogen niet makkelijk verwijderd kunnen worden).

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit