Gevelbetimmering gierzwaluw

Oplossing GZN1

  • Op voorraad
  • 3 weken

Gevelbetimmeringen zijn bij uitstek geschikt als permanente gierzwaluw voorzieningen. In een gevelbetimmering kunnen gemakkelijk 9 tot 15 nestplekken worden opgenomen.

Geschikt voor
Gevelbetimmeringen met gierzwaluwvoorzieningen zijn een goed alternatief voor de toepassing van inbouwkasten. Doordat de kasten extern worden gemonteerd, is het niet noodzakelijk om openingen te maken in de buitenmuur. Eventuele isolatielagen in de spouwmuur worden hierdoor niet onderbroken. Een ander voordeel van de methode is dat gemakkelijk hoge aantallen verblijfplaatsen kunnen worden aangebracht. Doordat de gevelbetimmering de kasten afschermt van directe bezonning, zijn gevelbetimmeringen ook toe te passen op warmere gevels, bijvoorbeeld op westgevels (mits goed geventileerd).

Ontwerp
Gierzwaluw gevelbetimmeringen zijn opgebouwd uit een raamwerk van latten die op de buitenmuur worden gemonteerd. In dit raamwerk wordt prefab gierzwaluwkast GZP3 https://unitura.nl/product/gzp3-inbouw-gierzwaluwkast/ geplaatst. Het geheel wordt afgedekt met een gevelbekleding naar keuze.

Aanlevering en montage
De nokkasten zijn opgebouwd uit drie onderdelen: een raamwerk van latten, kast GZP3 en gevelbekleding. In basis levert Unitura alleen de binnenkasten GZP3. In overleg kunnen in sommige gevallen echter ook volledige prefab betimmeringen worden geleverd.

Kun je gierzwaluwen lokken met een lokinstallatie?

Gierzwaluwen zijn goed te lokken met een lokinstallatie. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld lokinstallatie LK2 van Unitura. Lokgeluiden kunnen het beste in de ochtend of in de late avond worden afgespeeld. Stop met het afspelen als de gierzwaluwen de nestkasten of voorzieningen ontdekt hebben. Doorgaans starten de gierzwaluwen met broeden in het jaar nadat ze de voorzieningen hebben ontdekt. Schrik dus niet als er niet direct een nestje in de kasten gemaakt wordt.

Wat zijn permanente gierzwaluwkasten?

In mitigatietrajecten onder de Wet natuurbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke gierzwaluwkasten. Doorgaans worden eerst tijdelijke gierzwaluwkasten aangeboden in de directe omgeving van een gebouw dat gesloopt of gerenoveerd wordt. Gierzwaluwen kunnen dan tijdelijk naar deze kasten uitwijken totdat de permanente gierzwaluwenkasten in het nieuwe of gerenoveerde gebouw beschikbaar komen. Doorgaans kunnen gierzwaluwvoorzieningen pas als ‘permanent’ aangemerkt worden als ze zeer duurzaam zijn (de zelfde levensduur hebben als een gebouw) en als ze onderdeel zijn van de architectuur van het gebouw (de voorzieningen mogen niet makkelijk verwijderd kunnen worden).

Wat zijn tijdelijke gierzwaluwkasten?

Tijdelijke gierzwaluwkasten zijn gierzwaluwkasten die bedoeld zijn als tijdelijke uitwijkplek voor gierzwaluwen. In mitigatietrajecten onder de Wet natuurbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke gierzwaluwkasten. Doorgaans worden eerst tijdelijke gierzwaluwkasten aangeboden in de directe omgeving van een gebouw dat gesloopt of gerenoveerd wordt. Gierzwaluwen kunnen dan tijdelijk naar deze kasten uitwijken totdat de permanente voorzieningen beschikbaar komen.

Op welke posities moeten gierzwaluwkasten geplaatst worden?

Gierzwaluwkasten moeten bij voorkeur zo hoog mogelijk worden aangebracht. Bij voorkeur minimaal op 5m hoogte, waarbij de gierzwaluwen een volledig vrije aanvliegroute hebben. Voorkom dus bomen, afdakjes of vlaggenmasten die in de weg staan. Plaats gierzwaluwkasten het liefste op koude gevels (noord/oost), of in de schaduw van een brede dakgoot of overstek. Zie voor een uitgebreidere toelichting het Handboek van Unitura.

Wat zijn gierzwaluwkasten?

Gierzwaluwksaten zijn kunstmatige verblijfplaatsen, speciaal ontwikkeld om gierzwaluwen een verblijfplaats te bieden op plekken waar deze van nature niet voorkomen of nu niet aanwezig is. In de mitigatiecatalogus van Arcadis en in de kennisdocumenten van BIJ12 zijn de fysieke eisen die gierzwaluwen stellen aan hun verblijfplaats weergegeven. Voorbeelden van gierzwaluwkasten zijn onder meer de GZT1, GZT2 en de GZP2.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit