Spreeuwenkast

Nestkast spreeuw SPP1

  • Op voorraad
  • 1-3 werkdagen
  • Montage mogelijk

Deze eenvoudige nestkast is bij uitstek geschikt als compensatie voor verdwijnende nestplekken van spreeuwen. De kast kan gemakkelijk opgenomen worden in metselwerk.

Specificaties

Materiaal

Houtbeton

Formaat

Buiten

32x18x16.5 cm

Diameter ingang

45 mm

Gewicht

4.8 kg

Kleur

Grijs

Geschikt voor
Deze nestkast is speciaal ontworpen voor de mitigatie van spreeuwennesten. De kasten kunnen zowel geclusterd als solitair geplaatst worden. Naast spreeuwen maken ook koolmezen en huismussen graag gebruik van deze kast.

Ontwerp
De kast is opgebouwd uit houtbeton. Bij het ontwerp van de kast is specifiek gelet op de diepte van de kast. Door de geringe diepte kan de kast ook goed worden opgenomen in gevels van woningen uit de jaren ’50 en ’60 met vaak geringe spouwruimte. Door de onopvallende vormgeving van de nestkast, is de kast in vrijwel elk geveltype aan te brengen. Als de kast iets terugliggend wordt aangebracht, kan de kast afgewerkt worden met steenstrips of stucwerk, waardoor de kast volledig onzichtbaar in een gevel kan worden opgenomen. Het is mogelijk om meerdere kasten op verschillende plekken in de gevel op te nemen.

Belang van nestkasten
Door de huidige manier van renoveren en bouwen, is er minder ruimte voor de spreeuw om zich te vestigen. Daarom is een nestkast die geïntegreerd kan worden in het metselwerk perfect om een verblijfplaats en broedplek te bieden aan spreeuwen.

Puntensystemen en natuurinclusief bouwen?

Een belangrijk gemeentelijk instrument om natuurinclusief bouwen te stimuleren is het puntensysteem. Gemeenten eisen bij nieuwe ontwikkelingen dat er een minimaal aantal natuurinclusieve punten worden gehaald. Hoeveel punten voor welke maatregel te krijgen is, ligt vast een puntensysteem.

Hoe werkt ontmoedigen?

Er zijn verschillende vormen en technieken van ontmoedigen, maar in Nederland de meest gebruikte techniek is het fysiek afsluiten van openingen die soorten gebruiken om in het gebouw te komen. Bij het afsluiten van de openingen worden speciale voorzieningen, zogenaamde exclusion flaps, aangebracht waardoor vleermuizen het gebouw wel kunnen verlaten, maar niet terug kunnen keren.

Wat zijn mitigerende maatregelen in het kader van de Wet natuurbescherming?

Mitigerende maatregelen zijn maatregelen die negatieve effecten van activiteiten op beschermde verblijfplaatsen of waarden zoveel mogelijk moeten voorkomen. Het zijn ‘verzachtende’ maatregelen. De eerste inzet is altijd het voorkomen van schadelijke effecten. Is voorkomen niet mogelijk, dan wordt gekozen om de negatieve effecten zoveel mogelijk te compenseren.

Wat is een paarverblijfplaats?

In de nazomer en de herfst bezetten mannelijke vleermuizen zogenaamde paarverblijfplaatsen. Manlijke vleermuizen lokken met speciale baltsroepen vrouwelijke vleermuizen naar binnen om te paren. Bij de meeste vleermuissoorten zijn de mannelijke vleermuizen in deze periode territoriaal. Als vervangende verblijfplaats voor dit type verblijfplaats kunnen kleine of grote vleermuiskasten worden gebruikt. Onder meer VMT1 en VMPM1 zijn geschikt.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit