Vleermuistil

Vleermuistil VMPT1

  • Op voorraad
  • 1-3 werkdagen
  • Montage mogelijk

De vleermuistil of rocketbox biedt ruimte aan vleermuizen in alle soorten en maten. Een til heeft als voordeel dat deze vrijwel overal te plaatsen is. Tillen worden vaak toegepast in situaties waar geen geschikte bebouwing in de omgeving beschikbaar is voor de bevestiging van vleermuiskasten.

Specificaties

Materiaal

Multiplex, spuitkurk, dak verzinkt staal

Formaat

47x47x105 cm

Lagen

4 lagen

1.5, 2.0, 2.2 en 2.5cm

Kleur

Grijs

Geschikt voor
Deze vleermuistil is ontworpen voor gebouwbewonende vleermuissoorten. De til is als zomer-, paar- en kraamverblijfplaats specifiek geschikt voor: de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de kleine dwergvleermuis. Ook heeft de til potentie als verblijfplaats voor de laatvlieger en grootoorvleermuis. Daarnaast kunnen ook boombewonende vleermuissoorten als de rosse vleermuis, baardvleermuis en brandtsvleermuis van de til gebruikmaken.

Ontwerp
Het ontwerp is gebaseerd op het idee van de rocketbox. De kern van de til bestaat uit vier verticale ruimtes die rond de paal van de til zijn vormgegeven. Binnen in deze ruimtes zijn verticale en horizontale latten aangebracht om vleermuizen extra wegkruipmogelijkheden te geven.

Zowel de binnen- als de buitenzijde van de til zijn voorzien van een laag biologische spuitkurk. Spuitkurk geeft de til een hoge duurzaamheid en geeft vleermuizen veel grip aan de binnenzijde van de til. Een ander voordeel van spuitkurk is de isolerende werking van het materiaal.

Positie
We adviseren om de til nabij een bestaande vliegroute van vleermuizen te plaatsen. Het liefst in de nabijheid van besloten water of hoge beplanting. Plaats de til niet bij verlichting of bij drukke wegen of paden.

Montage
Om de til te plaatsen moet eerst een gat geboord of gegraven worden van circa 1 meter diep. Hierin wordt de paal geplaatst. Vervolgens kan de kop op de til gemonteerd worden. Dit kan met behulp van bijvoorbeeld een hoogwerker.

Het aanbrengen van de til kunt u ook helemaal uitbesteden aan Unitura. Neem contact met ons op voor een prijsopgave.

Wat zijn vleermuistillen?

Vleermuistillen of rocketboxen zijn eigenlijk vleermuiskasten op een paal. Doorgaans worden vleermuistillen alleen toegepast als er geen geschikte bebouwing of geschikte bomen zijn om standaard vleermuiskasten aan op te hangen. Vleermuistillen vallen in de categorie permanente vleermuisvoorzieningen. Afhankelijk van het bevoegde gezag kan één til ingezet worden als compensatie vaar één zomerverblijfplaats of paarverblijfplaats van de gewone of ruige dwergvleermuis.

Wat zijn permanente vleermuiskasten?

In mitigatietrajecten onder de Wet natuurbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke vleermuiskasten. Doorgaans worden eerst tijdelijke vleermuiskasten aangeboden in de directe omgeving van een gebouw dat gesloopt of gerenoveerd wordt. Vleermuizen kunnen dan tijdelijk naar deze kasten uitwijken totdat de permanente vleermuiskasten in het nieuwe of gerenoveerde gebouw beschikbaar komen. Doorgaans kunnen vleermuiskasten pas als ‘permanent’ aangemerkt worden als ze zeer duurzaam zijn (de zelfde levensduur hebben als een gebouw) en als ze onderdeel zijn van de architectuur van het gebouw (de kasten mogen niet makkelijk verwijderd kunnen worden).

Wat zijn vleermuis schaalkasten?

Schaalkasten zijn vleermuiskasten die ontworpen zijn voor montage op gebouwen. Het is een verzamelnaam voor alle vleermuiskasten zonder achterkant of aanvliegplank. De kasten hebben een U-vormige profiel met daarop alleen een voorplaat. Vleermuizen kruipen als het ware tussen de muur en de kast.

Op welke posities moeten vleermuiskasten geplaatst worden?

Vleermuizen gebruiken een netwerk aan verblijfplaatsen op verschillende oriëntaties. Vleermuiskasten kunnen dan ook het beste worden verdeeld over zoveel mogelijk verschillende oriëntaties en locaties. Vleermuizen zoeken verblijfplaatsen langs hoeken en randen. Plaats vleermuiskasten op gebouwen zoveel mogelijk langs dakranden en richels. De basis stelregel is dat vleermuiskasten altijd zo hoog mogelijk geplaatst moeten worden, maar tenminste op 3m hoogte. Zorg dat er vrij ruimte is onder de kast. Zie voor een uitgebreidere toelichting het Handboek van Unitura.

Wat zijn vleermuiskasten?

Vleermuiskasten zijn kunstmatige verblijfplaatsen, speciaal ontwikkeld om vleermuizen een verblijfplaats te bieden op plekken waar deze van nature niet voorkomen. Elke vleermuissoort stelt zijn eigen fysieke eisen aan een vleermuiskast. In de mitigatiecatalogus van Arcadis en in de kennisdocumenten van BIJ12 zijn deze fysieke eisen weergegeven.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit