Massawinterverblijfplaats vleermuis

Vleermuiskast VMPW1

  • Op voorraad
  • 3 weken
  • Montage mogelijk

Massawinterverblijfplaatsen van vleermuizen worden doorgaans alleen aangetroffen in complexe en grote gebouwen, waar vleermuizen veel verschillende wegkruipplekken hebben met veel verschillende klimaateigenschappen. Deze vleermuiskast is een eerste aanzet om de functie van een massawinterverblijfplaats in een prefab voorziening te vangen. De voorziening is gebaseerd op de minimale maatvoering van de mitigatiecatalogus van Arcadis.

Specificaties

Materiaal

Multiplex, gripmortel, houtbeton

Formaat

2 delen 125x100x10.9 cm

Lagen

2 lagen, 2.5 en 3.0 cm

Geschikt voor
Deze vleermuiskast is ontworpen voor gebouwbewonende vleermuissoorten. De kast is geschikt voor de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, grootoorvleermuis en meervleermuis.

Aanlevering en montage
De kast dient geheel achter het metselwerk te worden geplaatst. Dit in verband met de benodigde warmtebuffering. De entreesteen gelijk met metselwerk plaatsen [1] of iets terugleggen en afwerken met steenstrips [2]. Als de kast gebruikt wordt als winterverblijfplaats, de kast niet plaatsen op een zuidpositie. Sterke bezonning zorgt voor te grote temperatuurschommeling tussen dag en nacht. Vleermuizen zijn gebaat bij stabiele temperaturen in hun verblijfplaats (tussen 0 en 9 graden Celsius).

Wat zijn vleermuistillen?

Vleermuistillen of rocketboxen zijn eigenlijk vleermuiskasten op een paal. Doorgaans worden vleermuistillen alleen toegepast als er geen geschikte bebouwing of geschikte bomen zijn om standaard vleermuiskasten aan op te hangen. Vleermuistillen vallen in de categorie permanente vleermuisvoorzieningen. Afhankelijk van het bevoegde gezag kan één til ingezet worden als compensatie vaar één zomerverblijfplaats of paarverblijfplaats van de gewone of ruige dwergvleermuis.

Wat zijn inbouwvleermuiskasten?

Inbouwvleermuiskasten zijn van houtbeton gefabriceerde neststenen die opgenomen kunnen worden in het metselwerk. Voorbeelden van deze vleermuiskasten zijn onder meer de VMPM1 en de VMPM1e.

Wat zijn permanente vleermuiskasten?

In mitigatietrajecten onder de Wet natuurbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke vleermuiskasten. Doorgaans worden eerst tijdelijke vleermuiskasten aangeboden in de directe omgeving van een gebouw dat gesloopt of gerenoveerd wordt. Vleermuizen kunnen dan tijdelijk naar deze kasten uitwijken totdat de permanente vleermuiskasten in het nieuwe of gerenoveerde gebouw beschikbaar komen. Doorgaans kunnen vleermuiskasten pas als ‘permanent’ aangemerkt worden als ze zeer duurzaam zijn (de zelfde levensduur hebben als een gebouw) en als ze onderdeel zijn van de architectuur van het gebouw (de kasten mogen niet makkelijk verwijderd kunnen worden).

Wat zijn grote vleermuiskasten?

De term grote vleermuiskasten komt voort uit het kennisdocument Gewone Dwergvleermuis van BIJ12. Met deze aanduiding worden vleermuiskasten bedoeld die geschikt zijn voor meer dan 10 vleermuizen. Voorbeelden van deze kasten zijn bijvoorbeeld de VMT2, de VMT2a en de VMPMG1.

Op welke posities moeten vleermuiskasten geplaatst worden?

Vleermuizen gebruiken een netwerk aan verblijfplaatsen op verschillende oriëntaties. Vleermuiskasten kunnen dan ook het beste worden verdeeld over zoveel mogelijk verschillende oriëntaties en locaties. Vleermuizen zoeken verblijfplaatsen langs hoeken en randen. Plaats vleermuiskasten op gebouwen zoveel mogelijk langs dakranden en richels. De basis stelregel is dat vleermuiskasten altijd zo hoog mogelijk geplaatst moeten worden, maar tenminste op 3m hoogte. Zorg dat er vrij ruimte is onder de kast. Zie voor een uitgebreidere toelichting het Handboek van Unitura.

Wat zijn vleermuiskasten?

Vleermuiskasten zijn kunstmatige verblijfplaatsen, speciaal ontwikkeld om vleermuizen een verblijfplaats te bieden op plekken waar deze van nature niet voorkomen. Elke vleermuissoort stelt zijn eigen fysieke eisen aan een vleermuiskast. In de mitigatiecatalogus van Arcadis en in de kennisdocumenten van BIJ12 zijn deze fysieke eisen weergegeven.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit