Wij kunnen de natuur écht een plek geven in de stad.

Natuurvriendelijk isoleren

Nieuws

Unitura pakt door

Wie Unitura kent, denkt: vleermuizen en vogels. En dat klopt. Sinds onze oprichting ligt onze focus op het maken en aanbrengen van nestvoorzieningen voor vleermuizen, gierzwaluwen en andere gebouw bewonende soorten. Projectmatig vooral, bijvoorbeeld bij grootschalige renovaties van woningen en wijken. Dat gaat nog steeds heel goed. In 2022 behoorden we als FD Gazelle zelfs tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Nu is het tijd voor een volgende stap. Goede faunavoorzieningen functioneren alleen optimaal in de juiste omgeving. Vogels hebben voedsel nodig – insecten, wormen, rupsen – die natuurlijk ook weer voedsel nodig hebben: planten. Daarom zetten we ons in voor het in de stad creëren van complete leefgebieden. Niet door het toevoegen van een enkel kastje, maar het realiseren van een compleet habitat. Een interview met Henk en Sicco Jansen.

Henk en Sicco brengen al sinds hun jeugd heel veel tijd door in de natuur. Toen ze 16 waren begonnen ze hun eerste eigen bedrijf in boomverzorging en tuinonderhoud. Allebei werden ze ecoloog en na hun studie volgde bedrijf nummer twee: Jansen en Jansen Groenadvies, een ecologisch adviesbureau voor flora- en faunaonderzoek. Door de Wet Natuurbescherming en de enorme toename in projecten in de bouw die ontstond na de crisis, maakte het bedrijf een vliegende start. Henk en Sicco merkten alleen wel: we schrijven als adviseurs maatregelen voor, maar er zijn geen bedrijven die vleesmuiskasten maken en de maatregelen uit kunnen voeren. Een groot probleem, want het kwam regelmatig voor dat hierdoor projecten niet door konden gaan of zwaar vertraagd raakten. Dat was de start van Unitura.

Concrete oplossingen creëren

Henk: “We kwamen in contact met Robert-Jan Beldman. Hij had het bedrijf www.frameplus.nl. Met hem zijn we nestkasten gaan maken. In een oude boerenschuur toen nog. Er bleek zoveel vraag naar, het ging vanzelf lopen. Vanaf dat moment focusten we ons op het maken en aanbrengen van nestvoorzieningen en het natuurvrij maken van gebouwen. Het voelde heel goed, op deze manier konden we concrete oplossingen creëren.”

Continue innovatie
Goed voelt het nog steeds, vertelt Sicco. “Omdat we zelf ecoloog zijn, weten we wat er speelt en waar behoefte aan is. We houden ons continu bezig met wat de wetgeving zegt, welke producten daar het beste op aansluiten en hoe we die zo goed mogelijk kunnen maken. Zo ontwikkelden we steeds meer verschillende tijdelijke en definitieve voorzieningen zoals inbouwnestkasten. En we gebruiken daarbij natuurlijk duurzame materialen zoals houtbeton. Dat is ademend en zorgt voor een goed microklimaat voor vogels en vleermuizen. Het gaat ook heel lang mee.”

Natuurinclusief bouwen
Al vanaf de start van Unitura bestaat de ambitie om meer te doen voor de natuur in de stad. Logisch ook, gezien de achtergrond van Henk en Sicco. Door de razendsnelle groei van ons bedrijf kwam het er echter nog niet van om die productontwikkeling door te zetten. Dat is nu anders.

Henk: “Begin dit jaar namen we kwekerij De Bolderik over. Eigenaren Jos Groen en Petra Hageman weten ongelofelijk veel van inheemse planten. Dat heeft bij ons een versnelling gebracht in de uitbreiding van onze producten en diensten. Want natuurinclusief bouwen is een thema dat steeds meer aandacht krijgt. We zien in Nederland ook steeds meer groene daken en gevels. Maar als we bij het plaatsen van al dat groen niet kiezen voor inheemse soorten, draagt dat niet bij aan het herstel van de biodiversiteit. Terwijl dat noodzaak is. De biodiversiteitscrisis is enorm. De populatie insecten bijvoorbeeld, is op sommige plekken met 70% afgenomen.”

Natuur in stad

Biodiversiteit herstellen

Sicco: “Op dit moment is er nog weinig bewustzijn hierover. Daarom willen wij met een habitat gerichte benadering biodiversiteit terugbrengen in steden. Goede faunavoorzieningen functioneren immers alleen optimaal in de juiste omgeving. Vogels hebben voedsel nodig – insecten, wormen, rupsen – die natuurlijk ook weer voedsel nodig hebben: planten.”

“Inheemse planten vormen de sleutel tot het herstel van de biodiversiteit,” vult Henk aan. “Als we de juiste plantengroei creëren, zijn er ook meer insecten. Insecten zijn voer voor de vogels en vogels verspreiden weer die zaden. Met inheemse beplanting kunnen we hubs aanleggen in de stad. Een soort zaadbanken van waaruit die zaden ook weer belanden in tuinen en de rest van de wijk en de stad.

Impact maken
Sicco: “Meer dan 10% van Nederland is bebouwd. Nederland heeft 600 m2 kilometer aan dakoppervlakte. Steden kunnen toevluchtsoorden voor soorten worden als we ze juist inrichten, als we leefgebieden bouwen. Dan kunnen we enorm veel impact maken.”

De komende maanden brengen we onze nieuwe producten en diensten een voor een op de markt. Heeft u interesse? Wilt u eens met ons van gedachten wisselen over een concreet project? Neem contact met ons op, we denken graag met u mee.