Huismustillen

Tillen voor huismussen

Huismuskasten in tilvorm

In situaties waar geen gebruik gemaakt kan worden van huismuskasten kan er voor gekozen worden om huismustillen te gebruiken. Unitura heeft tijdelijke huismustillen en verschillende permanente huismustillen. Huismustillen zijn het meest effectief in situaties waar schaarste is aan nestplekken voor huismussen.

Relevante producten

Mensen

Maatschappelijk verantwoorde productie

De productie en verzending wordt grotendeels uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkcoach zorgt voor de dagelijkse begeleiding tijdens de werkzaamheden. Een jobcoach is betrokken bij de loopbaanontwikkeling met als doel doorstroming naar een reguliere werkplek.

  • Ontwerp door en voor ecologen
  • Monitoring met sensoren
  • Flexibel door eigen productie
  • Duurzame materialen (FSC)
  • Sociale productie en verzending
  • Continue productverbetering
  • Kennis delen
  • Maatwerk is altijd mogelijk
Korte levertijd
Eigen fabriek
Maatwerk is mogelijk
Specialistisch advies
Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit