Batsafe dampopen folie

DVF1

  • Op voorraad
  • 3 weken
  • Montage mogelijk

In veel daken en wanden worden dampopen folies toegepast. Als vleermuizen en vogels met regelmaat over deze folies kruipen, kunnen de folies gaan pluizen, met als gevolg dat vleermuizen verstrikt kunnen raken in de ontstane kluwen. TLX heeft een vleermuisvriendelijk dampopen folie ontwikkeld, met een zelfde functie als gangbaar dampopen folie.

Specificaties

Materiaal

Dampopen folie met griplagen aan twee zijden

Formaat

25 m x 0.95 m

23.75 m2

Gewicht

8.3 kg

Geschikt
Het BatSafe folie functioneert als een volwaardig dampopen folie. U kunt het folie in zowel daken als wanden toepassen. In de downloads treft u de (Engelstalige) product brochure.

Ontwerp
Het TLX BatSafe dampopen folie bestaat uit een standaard TLX dampopen folie dat aan twee zijden is voorzien van een stevig kunststofgaas.

Plaatsing
Zie voor de montage instructie de onderstaande montage handleiding. Let op! Momenteel is alleen de Engelse versie van de montage handleiding beschikbaar.

Puntensystemen en natuurinclusief bouwen?

Een belangrijk gemeentelijk instrument om natuurinclusief bouwen te stimuleren is het puntensysteem. Gemeenten eisen bij nieuwe ontwikkelingen dat er een minimaal aantal natuurinclusieve punten worden gehaald. Hoeveel punten voor welke maatregel te krijgen is, ligt vast een puntensysteem.

Hoe werkt ontmoedigen?

Er zijn verschillende vormen en technieken van ontmoedigen, maar in Nederland de meest gebruikte techniek is het fysiek afsluiten van openingen die soorten gebruiken om in het gebouw te komen. Bij het afsluiten van de openingen worden speciale voorzieningen, zogenaamde exclusion flaps, aangebracht waardoor vleermuizen het gebouw wel kunnen verlaten, maar niet terug kunnen keren.

Wat is ontmoedigen?

Met ontmoediging, ook wel natuurvrij maken genoemd, wordt bedoeld het op een diervriendelijke manier verwijderen van beschermde soorten uit gebouwen, zodat veilig aan de gebouwen gewerkt kan worden.

Wat zijn mitigerende maatregelen in het kader van de Wet natuurbescherming?

Mitigerende maatregelen zijn maatregelen die negatieve effecten van activiteiten op beschermde verblijfplaatsen of waarden zoveel mogelijk moeten voorkomen. Het zijn ‘verzachtende’ maatregelen. De eerste inzet is altijd het voorkomen van schadelijke effecten. Is voorkomen niet mogelijk, dan wordt gekozen om de negatieve effecten zoveel mogelijk te compenseren.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit