Egelkast

EGLT1 | Egelkast

  • Op aanvraag
  • 1-3 werkdagen
  • Montage mogelijk

Deze verblijfskast is speciaal ontwikkeld als verblijfplaats voor egels. De voorziening komt het beste tot zijn recht op een rustige, beschutte locatie.

Specificaties

Materiaal

Watervast multiplex

18mm

Formaat

Buiten

85x36x32 cm

Diameter ingang

11x12 cm

Gewicht

15kg

Kleur

Groen

Toepassing
De egel is in meerdere provincies een specifiek beschermde soort. Bij ruimtelijke ontwikkelingen kunnen verblijfplaatsen van egels verdwijnen. In die gevallen is het een oplossing om een egelkast aan te brengen als alternatieve verblijfplaats. Daarnaast zijn egelkasten ook geschikt om een bestaand leefgebied te versterken.

Ontwerp
De kast is opgebouwd uit degelijk 18mm dik, watervast multiplex. Aan de buitenzijde is de kast afgewerkt met een groene verf. Aan de binnenzijde is de kast onbehandeld om water op te kunnen nemen, zodat de kast niet vochtig kan worden. De kast is opgebouwd uit een entree tunnel, een voorportaal en de daadwerkelijke verblijfsruimte. In de onderzijde van de kast zijn kleine ventilatie openingen opgenomen. Mocht de kast van de binnenzijde iets vochtig worden, dan kan er voor gekozen worden om het deksel iets op te lichten zodat er meer ventilatie ontstaat in de kast.

Positie
Plaatst de kast op een donkere rustige plek in een tuin, het liefst langs een looproute van egels. Een plek in/onder een flinke struik is het meest geschikt. Dek de kast af met een stapel takken.

Plaatsing
De voorziening dient aangebracht te worden op een droge ondergrond. Eventueel kan met een klein laagje grind, of een stoeptegel een geschikte ondergrond worden gecreëerd. Plaatst de voorziening en breng eventueel een flinke laag droog blad aan in de verblijfsruimte (ongeveer tot de helft vullen. Eventueel kan het deksel van de kast worden afgedekt met een stukje plastic als extra bescherming. Controleer af en toe of de kast niet vochtig wordt van binnen. Als dat het geval is het deksel iets op een kier zetten zodat er meer ventilatie komt in de kast.

 

Puntensystemen en natuurinclusief bouwen?

Een belangrijk gemeentelijk instrument om natuurinclusief bouwen te stimuleren is het puntensysteem. Gemeenten eisen bij nieuwe ontwikkelingen dat er een minimaal aantal natuurinclusieve punten worden gehaald. Hoeveel punten voor welke maatregel te krijgen is, ligt vast een puntensysteem.

Wat zijn kansen om natuurinclusief te bouwen?

Bij elke nieuwe fysieke ontwikkeling is er een kans om natuurinclusief te bouwen. Als een gebouw of terrein als habitat gezien wordt, dan zijn in dat object of oppervlak veel ‘aanhaak’ kansen voor flora en fauna te ontdekken. Met relatief kleine ingrepen zijn gebouwen of gebieden vaak zeer aantrekkelijk te maken voor natuurlijk medegebruik.

Wat is natuurinclusief bouwen?

Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.

Wat zijn de belangrijkste beschermde soorten/waarden die voorkomen in gebouwen?

De verblijfplaatsen van huismussen, gierzwaluwen en vleermuissoorten zijn jaarrond beschermd. Door deze bescherming mag niet aan een gebouw gewerkt worden op zo’n manier dat deze verblijfplaats onbruikbaar wordt. Naast deze soorten/soortgroep zijn er meer streng beschermde gebouwbewonende soorten, maar de boven genoemde zijn de meest voorkomende.

Wat zijn mitigerende maatregelen in het kader van de Wet natuurbescherming?

Mitigerende maatregelen zijn maatregelen die negatieve effecten van activiteiten op beschermde verblijfplaatsen of waarden zoveel mogelijk moeten voorkomen. Het zijn ‘verzachtende’ maatregelen. De eerste inzet is altijd het voorkomen van schadelijke effecten. Is voorkomen niet mogelijk, dan wordt gekozen om de negatieve effecten zoveel mogelijk te compenseren.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit