Hermelijnkast

HMLT1 | Hermelijnkast

  • Op aanvraag
  • 1-3 werkdagen
  • Montage mogelijk

Deze verblijfskast is speciaal ontwikkeld als verblijfplaats voor hermelijnen. Door de specifieke vormgeving is de voorziening erg geschikt om onder takkenhopen te verwerken.

Specificaties

Materiaal

Watervast multiplex

18mm

Formaat

Buiten

43x22x20 cm

Kraamkamer

19x16,5x8,5 cm

Diameter ingang

4 cm

Gewicht

6kg

Kleur

Groen

Inclusief

Buis, PVC 7,5x75 cm

Toepassing
De hermelijn is in veel provincies een specifiek beschermde soort. Bij ruimtelijke ontwikkelingen kunnen verblijfplaatsen van de hermelijn verdwijnen. In die gevallen is het een oplossing om een hermelijnkast aan te brengen als alternatieve verblijfplaats. Daarnaast zijn hermelijnkasten ook geschikt om een bestaand leefgebied te versterken.

Ontwerp
Het ontwerp van de voorziening is een optimalisatie van het ontwerp van Dirk Criel, beproefd sinds de jaren tachtig. De voorziening is geoptimaliseerd voor plaatsing onder een takkenhoop. De voorziening is toegankelijk via een PVC-buis die uit de takkenhoop steekt. Daarnaast is de voorziening toegankelijk via de grote openingen aan de beide zijkanten van de voorziening.

Positie
Marterachtigen gebruiken structuren in het landschap als looproutes. Breng de voorziening aan in, of langs een geschikte doorgaande structuur.

Plaatsing
De voorziening dient aangebracht te worden op een droge ondergrond. Eventueel kan met een klein laagje grind, of een stoeptegel een geschikte ondergrond worden gecreëerd. Plaatst de voorziening en breng eventueel een laagje hooi aan in de kraamkamer. Breng vervolgens de PVC-buis aan. Eventueel kan de kast worden afgedekt met een stukje plastic als extra bescherming. Bedek vervolgens de voorziening met een hoop bladeren en takken, zodat een flinke beschermende hoop ontstaat. Zorg dat de beide openingen aan de zijkanten van de voorziening vrij zijn. Plaats bijvoorbeeld een stoeptegel onder de ingang van de PVC-buis zodat deze niet kan overgroeien. Afhankelijk van de situatie kan het nodig zijn om de PVC-buis iets in te korten. Zie de montage instructie in de bijlage voor nadere instructie.

 

Puntensystemen en natuurinclusief bouwen?

Een belangrijk gemeentelijk instrument om natuurinclusief bouwen te stimuleren is het puntensysteem. Gemeenten eisen bij nieuwe ontwikkelingen dat er een minimaal aantal natuurinclusieve punten worden gehaald. Hoeveel punten voor welke maatregel te krijgen is, ligt vast een puntensysteem.

Wat zijn kansen om natuurinclusief te bouwen?

Bij elke nieuwe fysieke ontwikkeling is er een kans om natuurinclusief te bouwen. Als een gebouw of terrein als habitat gezien wordt, dan zijn in dat object of oppervlak veel ‘aanhaak’ kansen voor flora en fauna te ontdekken. Met relatief kleine ingrepen zijn gebouwen of gebieden vaak zeer aantrekkelijk te maken voor natuurlijk medegebruik.

Wat is natuurinclusief bouwen?

Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.

Wat zijn de belangrijkste beschermde soorten/waarden die voorkomen in gebouwen?

De verblijfplaatsen van huismussen, gierzwaluwen en vleermuissoorten zijn jaarrond beschermd. Door deze bescherming mag niet aan een gebouw gewerkt worden op zo’n manier dat deze verblijfplaats onbruikbaar wordt. Naast deze soorten/soortgroep zijn er meer streng beschermde gebouwbewonende soorten, maar de boven genoemde zijn de meest voorkomende.

Wat zijn mitigerende maatregelen in het kader van de Wet natuurbescherming?

Mitigerende maatregelen zijn maatregelen die negatieve effecten van activiteiten op beschermde verblijfplaatsen of waarden zoveel mogelijk moeten voorkomen. Het zijn ‘verzachtende’ maatregelen. De eerste inzet is altijd het voorkomen van schadelijke effecten. Is voorkomen niet mogelijk, dan wordt gekozen om de negatieve effecten zoveel mogelijk te compenseren.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit