Huismuskast

Huismuskast HMP3

  • Op voorraad
  • 1-3 werkdagen

Deze huismuskast is speciaal ontworpen voor de plaatsing in gevelbetimmeringen en prefab wandconstructies.

Specificaties

Materiaal

Multiplex, houtbeton

Formaat

Buiten

53x18x18 cm

Diameter ingang

34 mm

Gewicht

3.5 kg

Ontwerp
De kast is opgebouwd uit multiplex. Hierdoor zijn de kasten licht van gewicht en gemakkelijk bewerkbaar. De kasten zijn voorzien van een entreesteen van houtbeton. Door de entreesteen hebben huismussen veel grip bij het binnengaan van de kast. De entreestenen steken iets uit. Hierdoor kan gevelbekleding gemakkelijk rond de entreesteen afgewerkt worden.

Plaatsing
De kasten kunnen direct achter gevelbekleding worden geplaatst. Ook een plaatsing in prefab gevelelementen met een steenstripafwerking is mogelijk. Kast HMP3 wordt onder meer toegepast in gootbetimmering G1.

 

Wat zijn permanente huismuskasten?

In mitigatietrajecten onder de Wet natuurbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke huismuskasten. Doorgaans worden eerst tijdelijke huismuskasten aangeboden in de directe omgeving van een gebouw dat gesloopt of gerenoveerd wordt. Huismussen kunnen dan tijdelijk naar deze kasten uitwijken totdat de permanente huismuskasten in het nieuwe of gerenoveerde gebouw beschikbaar komen. Doorgaans kunnen huismuskasten pas als ‘permanent’ aangemerkt worden als ze zeer duurzaam zijn (de zelfde levensduur hebben als een gebouw) en als ze onderdeel zijn van de architectuur van het gebouw (de kasten mogen niet makkelijk verwijderd kunnen worden).

Wat zijn tijdelijke huismuskasten?

Tijdelijke huismuskasten zijn huismuskasten die bedoeld zijn als tijdelijke uitwijkplek voor huismussen. In mitigatietrajecten onder de Wet natuurbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke huismuskasten. Doorgaans worden eerst tijdelijke huismuskasten aangeboden in de directe omgeving van een gebouw dat gesloopt of gerenoveerd wordt. Huismussen kunnen dan tijdelijk naar deze kasten uitwijken totdat de permanente huismuskasten beschikbaar komen.

Werken huismustillen?

Huismustillen kunnen heel effectief zijn als verblijfplaats voor huismussen. Huismustillen komen het beste tot hun recht op plekken met weinig nestgelegenheid voor huismussen en waar geen gebruik gemaakt kan worden van huismuskasten. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn boerenerven of tankstations of andere meer geïsoleerde locaties. Voorbeelden van huismustillen zijn de HMT3 en de HMPT1.

Wat is het voordeel van dubbele huismuskasten?

Dubbele huismuskasten zijn speciaal ontworpen om de wettelijke mitigatietaakstelling van twee verblijfplaatsen per aangetroffen nestplek in één keer te kunnen compenseren. Dubbele huismuskasten zijn dus vooral een praktische toevoeging. De HMT2 is een dubbele huismuskast.

Op welke posities moeten huismuskasten geplaatst worden?

Huismuskasten kunnen het beste tussen de 3m en 12m hoog worden geplaatst. Waarbij posities terhoogte van de dakrand (ongeveer 6m) de meeste voorkeur hebben. Plaats huismuskasten het liefste op koude gevels (noord/oost). Zorg dat er voldoende ruimte is onder de nestkast. Huismuskasten werken het beste als er groen in de buurt is van de kast (binnen 10m). Zie voor een uitgebreidere toelichting het Handboek van Unitura.

Wat zijn huismuskasten?

Huismuskasten zijn kunstmatige verblijfplaatsen, speciaal ontwikkeld om huismussen een verblijfplaats te bieden op plekken waar deze van nature niet voorkomen. In de mitigatiecatalogus van Arcadis en in de kennisdocumenten van BIJ12 zijn de fysieke eisen die huismussen stellen aan hun verblijfplaats weergegeven. Voorbeelden van huismuskasten zijn onder meer de HMT1 en de HMP2.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit