Faunavoorzieningen
Faunavoorzieningen

Inbouwkast

Halfopen nestkast HOP1

  • Op voorraad
  • 1-3 werkdagen
  • Montage mogelijk

Deze eenvoudige nestkast is ontwerpen als halfopen nestkast voor onder meer de zwarte roodstaart. De kast kan gemakkelijk opgenomen worden in metselwerk.

Specificaties

Materiaal

Houtbeton

Formaat

Buiten

32x18x16.5 cm

Diameter ingang

70x120 mm

Gewicht

4.8 kg

Kleur

Grijs

Geschikt voor
Deze nestkast is speciaal ontworpen voor soorten die gebruik maken van halfopen holtes. Voorbeelden van soorten die gebruik kunnen maken van de ze nestkast zijn onder meer de zwarte roodstaart en de witte kwikstaart. De kasten dienen verspreid aangebracht te worden. Gezien het territoriale karakter van de soorten die gebruik maken van de kasten is een clustering van kasten minder zinvol.

Ontwerp
De kast is opgebouwd uit houtbeton. Bij het ontwerp van de kast is specifiek gelet op de diepte van de kast. Door de geringe diepte kan de kast ook goed worden opgenomen in gevels van woningen uit de jaren ’50 en ’60 met vaak geringe spouwruimte. Door de onopvallende vormgeving van de nestkast, is de kast in vrijwel elk geveltype aan te brengen. Om te voorkomen dat de kast kwetsbaar is voor inwatering is de kast rond de entree verdikt met een oplopende helling. Hierdoor kan regenwater moeilijk de kast binnenkomen. 

Belang van nestkasten
Door de huidige manier van renoveren en bouwen, is er minder ruimte voor de zwarte roodstaart en witte kwikstaart om zich te vestigen. Daarom is een nestkast die geïntegreerd kan worden in het metselwerk perfect om een verblijfplaats en broedplek te bieden.

Puntensystemen en natuurinclusief bouwen?

Een belangrijk gemeentelijk instrument om natuurinclusief bouwen te stimuleren is het puntensysteem. Gemeenten eisen bij nieuwe ontwikkelingen dat er een minimaal aantal natuurinclusieve punten worden gehaald. Hoeveel punten voor welke maatregel te krijgen is, ligt vast een puntensysteem.

Wat zijn kansen om natuurinclusief te bouwen?

Bij elke nieuwe fysieke ontwikkeling is er een kans om natuurinclusief te bouwen. Als een gebouw of terrein als habitat gezien wordt, dan zijn in dat object of oppervlak veel ‘aanhaak’ kansen voor flora en fauna te ontdekken. Met relatief kleine ingrepen zijn gebouwen of gebieden vaak zeer aantrekkelijk te maken voor natuurlijk medegebruik.

Wat is natuurinclusief bouwen?

Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.

Wat zijn de belangrijkste beschermde soorten/waarden die voorkomen in gebouwen?

De verblijfplaatsen van huismussen, gierzwaluwen en vleermuissoorten zijn jaarrond beschermd. Door deze bescherming mag niet aan een gebouw gewerkt worden op zo’n manier dat deze verblijfplaats onbruikbaar wordt. Naast deze soorten/soortgroep zijn er meer streng beschermde gebouwbewonende soorten, maar de boven genoemde zijn de meest voorkomende.

Wat zijn mitigerende maatregelen in het kader van de Wet natuurbescherming?

Mitigerende maatregelen zijn maatregelen die negatieve effecten van activiteiten op beschermde verblijfplaatsen of waarden zoveel mogelijk moeten voorkomen. Het zijn ‘verzachtende’ maatregelen. De eerste inzet is altijd het voorkomen van schadelijke effecten. Is voorkomen niet mogelijk, dan wordt gekozen om de negatieve effecten zoveel mogelijk te compenseren.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit