Steenmarterkast

MRTT1 | Steenmarterkast

  • Op aanvraag
  • 1-3 werkdagen
  • Montage mogelijk

Deze verblijfskast is speciaal ontwikkeld als verblijfplaats voor steenmarters. Door de specifieke vormgeving is de voorziening erg geschikt om zowel onder takkenhopen te verwerken, of te plaatsen op zolders of aan muren.

Specificaties

Materiaal

Watervast multiplex

18mm

Formaat

Buiten

110x56x44 cm

Kraamkamer

28x42x18 cm

Diameter ingang

9 cm

Gewicht

6kg

Kleur

Groen

Inclusief

Buis, PVC 11x75 cm

2x Inzetpaneel buis

Inzetpaneel gesloten

Toepassing
De steenmarter is in veel provincies een specifiek beschermde soort. Bij ruimtelijke ontwikkelingen kunnen verblijfplaatsen van steenmarters verdwijnen. In die gevallen is het een oplossing om een steenmarterkast aan te brengen als alternatieve verblijfplaats. Daarnaast zijn steenmarterkasten ook geschikt om een bestaand leefgebied te versterken.

Ontwerp
De voorziening is opgebouwd uit een voorportaal met twee grote openingen en een hoofdruimte met daarin een speciale geïsoleerde kraamruimte. Het geheel is voorzien van een schuin dak. Via de uitstekende zijwangen kan de kast gemakkelijk op een wand worden gemonteerd. Door de doorstekende voor- en achterkant kan de kast ook contactvrij op een horizontaal oppervlakte worden geplaatst. Bij de kast worden twee kokers en twee kokerhouders geleverd voor een optimale plaatsing onder een takkenhoop. Als de voorziening in een zolderruimte wordt geplaatst of een plek krijgt aan een wand, dan kunnen de openingen in het voorportaal open blijven, of één opening kan worden dichtgezet.

Positie
Marterachtigen gebruiken randen als looproute. Dit kunnen randen van gebouwen zijn zoals dakgoten, regenpijpen en platte daken. Maar dit kunnen ook hagen en greppels zijn. Plaatst de steenmartervoorziening op een logische plek langs een doorgaande structuur voor de meeste kans op succes.

Plaatsing
Montage aan gevel:
Monteer de voorziening via de montage openingen in de achterwand op de gevel. Een plek op tien tot vijftig centimeter boven een plat dak is bij uitstek een geschikte plek. De kast kan ook hoger geplaatst worden, maar dan moet er via een ruwe paal een extra toegang worden gecreëerd. Bij muurmontage kan er gekozen worden om één van de openingen in het voorportaal af te sluiten, om onnodige tocht te voorkomen. Optioneel kan een laagje hooi worden aangebracht in de kraamkamer.

Plaatsing onder takkenhoop:
De voorziening dient aangebracht te worden op een droge ondergrond. Eventueel kan met een klein laagje grind, of een stoeptegel een geschikte ondergrond worden gecreëerd. Plaatst de voorziening en breng eventueel een laagje hooi aan in de kraamkamer. Breng vervolgens de PVC-buizen aan. Eventueel kan de kast worden afgedekt met een stukje plastic als extra bescherming. Bedek vervolgens de voorziening met een hoop bladeren en takken, zodat een flinke beschermende hoop ontstaat. Plaats bijvoorbeeld een stoeptegel onder de ingang van de PVC-buizen zodat deze niet kan overgroeien. Zie de montage instructie in de bijlage voor nadere instructie.

Plaatsing op zolder of schuur:
Rustige zolders of schuren zijn bij uitstek geschikt om de voorziening te plaatsen. Plaats de kast langs een muur. Zorg voor een goede toegankelijkheid naar de kast. Plaatst wat hooi in de kraamruimte voor extra isolatie. Eventueel kan met behulp van de kokers ook de kast alleen de kast van buiten toegankelijk gemaakt worden, zodat de steenmarters zich niet kunnen verplaatsen door de gehele ruimte.

 

Puntensystemen en natuurinclusief bouwen?

Een belangrijk gemeentelijk instrument om natuurinclusief bouwen te stimuleren is het puntensysteem. Gemeenten eisen bij nieuwe ontwikkelingen dat er een minimaal aantal natuurinclusieve punten worden gehaald. Hoeveel punten voor welke maatregel te krijgen is, ligt vast een puntensysteem.

Wat zijn kansen om natuurinclusief te bouwen?

Bij elke nieuwe fysieke ontwikkeling is er een kans om natuurinclusief te bouwen. Als een gebouw of terrein als habitat gezien wordt, dan zijn in dat object of oppervlak veel ‘aanhaak’ kansen voor flora en fauna te ontdekken. Met relatief kleine ingrepen zijn gebouwen of gebieden vaak zeer aantrekkelijk te maken voor natuurlijk medegebruik.

Wat is natuurinclusief bouwen?

Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.

Wat zijn de belangrijkste beschermde soorten/waarden die voorkomen in gebouwen?

De verblijfplaatsen van huismussen, gierzwaluwen en vleermuissoorten zijn jaarrond beschermd. Door deze bescherming mag niet aan een gebouw gewerkt worden op zo’n manier dat deze verblijfplaats onbruikbaar wordt. Naast deze soorten/soortgroep zijn er meer streng beschermde gebouwbewonende soorten, maar de boven genoemde zijn de meest voorkomende.

Wat zijn mitigerende maatregelen in het kader van de Wet natuurbescherming?

Mitigerende maatregelen zijn maatregelen die negatieve effecten van activiteiten op beschermde verblijfplaatsen of waarden zoveel mogelijk moeten voorkomen. Het zijn ‘verzachtende’ maatregelen. De eerste inzet is altijd het voorkomen van schadelijke effecten. Is voorkomen niet mogelijk, dan wordt gekozen om de negatieve effecten zoveel mogelijk te compenseren.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit