Steenuilenkast

SULT1 | Steenuilenkast

  • Op voorraad
  • 1-3 werkdagen
  • Montage mogelijk

Deze nestkast is speciaal ontwikkeld voor steenuilen. De principes van de kast borduren voort op jarenlang gebruikte principes en maatvoeringen voor steenuilenkasten.

Specificaties

Materiaal

Watervast multiplex

18mm

Formaat

Buiten

85x37x33 cm

Diameter ingang

6,5 cm

Gewicht

13kg

Kleur

Groen

Toepassing
De steenuil is in veel provincies een specifiek beschermde soort. Bij ruimtelijke ontwikkelingen kunnen verblijfplaatsen van steenuilen verdwijnen. In die gevallen is het een oplossing om een steenuilenkast aan te brengen als alternatieve verblijfplaats. Daarnaast zijn steenuilenkasten ook geschikt om een bestaand leefgebied te versterken.

Ontwerp
Het ontwerp van de kast is gebaseerd op de STONE-steenuilenkast. De kast is voorzien van een sluisje waardoor steenmarters zeer lastig in de kast kunnen komen. De steenuilenkast is voorzien van een schuin dak die via vier schroeven afneembaar is. Aan de voorzijde van de kast is een portaaltje voorzien zodat steenuilen makkelijk voor de kast kunnen zitten. In de kast zijn ventilatie openingen opgenomen om overmatige verhitting te voorkomen.

Positie
Plaats de steenuilenkast op een beschutte plek in een boom of aan een wand. Een hoogte tussen de twee en vijf meter is ideaal.

Plaatsing
Breng voor de plaatsing een laagje fijne houtsnippers aan in de nestkast. Een laagje van zo’n vier centimeter volstaat. Monteer de kast via de montagepunten in de zijwangen van de kast, of gebruik hoekijzers. Zorg voor een tak of balk voor de kast zodat jonge dieren makkelijk uit de kast kunnen wandelen.

 

Puntensystemen en natuurinclusief bouwen?

Een belangrijk gemeentelijk instrument om natuurinclusief bouwen te stimuleren is het puntensysteem. Gemeenten eisen bij nieuwe ontwikkelingen dat er een minimaal aantal natuurinclusieve punten worden gehaald. Hoeveel punten voor welke maatregel te krijgen is, ligt vast een puntensysteem.

Wat zijn kansen om natuurinclusief te bouwen?

Bij elke nieuwe fysieke ontwikkeling is er een kans om natuurinclusief te bouwen. Als een gebouw of terrein als habitat gezien wordt, dan zijn in dat object of oppervlak veel ‘aanhaak’ kansen voor flora en fauna te ontdekken. Met relatief kleine ingrepen zijn gebouwen of gebieden vaak zeer aantrekkelijk te maken voor natuurlijk medegebruik.

Wat is natuurinclusief bouwen?

Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.

Wat zijn de belangrijkste beschermde soorten/waarden die voorkomen in gebouwen?

De verblijfplaatsen van huismussen, gierzwaluwen en vleermuissoorten zijn jaarrond beschermd. Door deze bescherming mag niet aan een gebouw gewerkt worden op zo’n manier dat deze verblijfplaats onbruikbaar wordt. Naast deze soorten/soortgroep zijn er meer streng beschermde gebouwbewonende soorten, maar de boven genoemde zijn de meest voorkomende.

Wat zijn mitigerende maatregelen in het kader van de Wet natuurbescherming?

Mitigerende maatregelen zijn maatregelen die negatieve effecten van activiteiten op beschermde verblijfplaatsen of waarden zoveel mogelijk moeten voorkomen. Het zijn ‘verzachtende’ maatregelen. De eerste inzet is altijd het voorkomen van schadelijke effecten. Is voorkomen niet mogelijk, dan wordt gekozen om de negatieve effecten zoveel mogelijk te compenseren.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit