Torenvalkkast

TVLT1 | Torenvalkkast

  • Op voorraad
  • 1-3 werkdagen
  • Montage mogelijk

Torenvalken zijn vaste bewoners van het Nederlandse platteland. Deze nestkast is speciaal ontworpen als nestplek voor torenvalken.

Specificaties

Materiaal

Watervast multiplex

18mm

Formaat

Buiten

64x55x48 cm

Diameter ingang

50x18 cm

Gewicht

15kg

Kleur

Groen

Toepassing
Torenvalken komen op veel plekken in Nederland voor. Enkele percelen grasland en een houtwal zijn vaak al voldoende voor de torenvalk om een gebied in gebruik te nemen. Vaak is de beperkende factor echter broedgelegenheid. Door het plaatsen van een torenvalkkast kan broedgelegenheid gemakkelijk gefaciliteerd worden.

Ontwerp
De kast is opgebouwd uit degelijk 18mm dik, watervast multiplex. Aan de buitenzijde is de kast afgewerkt met een groene verf. De kast kan gemonteerd worden via de montage openingen in de achterzijde van de kast. In de bodem van de kast zijn enkele drainage openingen opgenomen om water dat in de kast kan waaien direct af te voeren.

Positie
Plaats de torenvalkkast op een boom of paal aan de rand van een akker of weiland. Plaats de kast op een hoogte van ongeveer 6m, richt de kast op het zuidoosten. Zorg dat de torenvalk uitzicht heeft. Torenvalken hebben het liefst kasten waarbij ze hun foerageergebied kunnen overzien.

Plaatsing
De torenvalkkast kan eenvoudig aan een wand, paal of boom worden gemonteerd. Hiervoor zijn montage openingen opgenomen in de achterwand van de kast. Breng bij plaatsing een laagje fijne houtsnippers aan in de kast.

 

Puntensystemen en natuurinclusief bouwen?

Een belangrijk gemeentelijk instrument om natuurinclusief bouwen te stimuleren is het puntensysteem. Gemeenten eisen bij nieuwe ontwikkelingen dat er een minimaal aantal natuurinclusieve punten worden gehaald. Hoeveel punten voor welke maatregel te krijgen is, ligt vast een puntensysteem.

Wat zijn kansen om natuurinclusief te bouwen?

Bij elke nieuwe fysieke ontwikkeling is er een kans om natuurinclusief te bouwen. Als een gebouw of terrein als habitat gezien wordt, dan zijn in dat object of oppervlak veel ‘aanhaak’ kansen voor flora en fauna te ontdekken. Met relatief kleine ingrepen zijn gebouwen of gebieden vaak zeer aantrekkelijk te maken voor natuurlijk medegebruik.

Wat is natuurinclusief bouwen?

Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.

Wat zijn de belangrijkste beschermde soorten/waarden die voorkomen in gebouwen?

De verblijfplaatsen van huismussen, gierzwaluwen en vleermuissoorten zijn jaarrond beschermd. Door deze bescherming mag niet aan een gebouw gewerkt worden op zo’n manier dat deze verblijfplaats onbruikbaar wordt. Naast deze soorten/soortgroep zijn er meer streng beschermde gebouwbewonende soorten, maar de boven genoemde zijn de meest voorkomende.

Wat zijn mitigerende maatregelen in het kader van de Wet natuurbescherming?

Mitigerende maatregelen zijn maatregelen die negatieve effecten van activiteiten op beschermde verblijfplaatsen of waarden zoveel mogelijk moeten voorkomen. Het zijn ‘verzachtende’ maatregelen. De eerste inzet is altijd het voorkomen van schadelijke effecten. Is voorkomen niet mogelijk, dan wordt gekozen om de negatieve effecten zoveel mogelijk te compenseren.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit