Vleermuiskast

Uni-Nestkast Vleermuis

  • Op voorraad
  • 1-3 werkdagen

De Uni Vleermuiskast is ontstaan uit een samenwerking tussen Kingspan Unidek en Unitura. De vleermuiskast is speciaal ontworpen voor integratie in Unidek Reno Dek platen met een minimale Rc waarde vanaf 6.0.

Specificaties

Materiaal

Multiplex, houtbeton

Formaat

Buiten

50x20.9x14.6 cm

Binnen

47x15x13.4 cm

Omvang ingang

17x2.5 cm

Gewicht

3.4 kg

Achtergrond
Steden vormen het habitat van verschillende soorten gebouwbewonende vleermuissoorten. Traditionele gebouwen met oude pannendaken met kieren en gaten vormen de ideale verblijfplaats voor vleermuizen. Bij dakrenovaties worden deze daken vervangen voor moderne, geïsoleerde constructies met veel minder ruimte voor vleermuizen om te verblijven. Om vleermuizen toch een goede plek te bieden in de dakrand heeft Kingspan Unidek samen met Unitura een speciale vleermuiskast ontwikkeld die opgenomen kan worden in de dakplaat. Op deze manier kan een goed geïsoleerd dak worden gecreëerd met een afwerking naar keuze en blijft het dak geschikt als vleermuisverblijfplaats.

Ontwerp
De voorziening is zo ontworpen dat deze direct opgenomen kan worden in de dakplaat. In de voorziening is een afschuifregel opgenomen, die gekoppeld kan worden met naastliggende afschuifregels. De kast zelf is opgebouwd uit multiplex. Hierdoor zijn de kasten licht van gewicht en gemakkelijk bewerkbaar. In de kast zijn verschillende lamellen met griplaag aanwezig waartussen de vleermuizen kunnen wegkruipen. De kasten zijn voorzien van een entreesteen van houtbeton. Door de entreesteen hebben vleermuizen veel grip bij het binnengaan van de kast. De entreestenen steken iets uit. Hierdoor kunnen afdeklijsten gemakkelijk rond de entreesteen afgewerkt worden.

Geschikt voor
De vleermuiskast is speciaal ontworpen als zomerverblijfplaats en paarverblijfplaats voor de gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. De voorziening heeft ook potentie als verblijfplaats voor andere gebouw bewonende vleermuissoorten, zoals de grootoorvleermuis en laatvlieger.

Montage
De voorziening kan worden opgenomen in dakplaten van Kinspan Unidek uit de serie Unidek Reno Dek platen met een minimale Rc waarde vanaf 6.0. In de voorziening is een afschuifregel opgenomen, die gekoppeld kan worden met naastliggende afschuifregels. Voorwaarde voor toepassing van de voorziening is dat gebruik wordt gemaakt van een overstek. Zie voor de exacte montage wijze de montage instructie van Kingspan Unidek (zie downloads).

Wat zijn inbouwvleermuiskasten?

Inbouwvleermuiskasten zijn van houtbeton gefabriceerde neststenen die opgenomen kunnen worden in het metselwerk. Voorbeelden van deze vleermuiskasten zijn onder meer de VMPM1 en de VMPM1e.

Wat zijn permanente vleermuiskasten?

In mitigatietrajecten onder de Wet natuurbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke vleermuiskasten. Doorgaans worden eerst tijdelijke vleermuiskasten aangeboden in de directe omgeving van een gebouw dat gesloopt of gerenoveerd wordt. Vleermuizen kunnen dan tijdelijk naar deze kasten uitwijken totdat de permanente vleermuiskasten in het nieuwe of gerenoveerde gebouw beschikbaar komen. Doorgaans kunnen vleermuiskasten pas als ‘permanent’ aangemerkt worden als ze zeer duurzaam zijn (de zelfde levensduur hebben als een gebouw) en als ze onderdeel zijn van de architectuur van het gebouw (de kasten mogen niet makkelijk verwijderd kunnen worden).

Wat zijn zomerverblijfplaatsen van vleermuizen?

De term zomerverblijfplaats is een verzamelnaam van alle vleermuisverblijfplaatsen die niet aangeduid kunnen worden als paarverblijfplaats, kraamverblijfplaats of (massa) winterverblijfplaats. Als vervangende verblijfplaats voor dit type verblijfplaats kunnen kleine of grote vleermuiskasten worden gebruikt. Onder meer VMT1 en VMPM1 zijn geschikt.

Wat zijn grote vleermuiskasten?

De term grote vleermuiskasten komt voort uit het kennisdocument Gewone Dwergvleermuis van BIJ12. Met deze aanduiding worden vleermuiskasten bedoeld die geschikt zijn voor meer dan 10 vleermuizen. Voorbeelden van deze kasten zijn bijvoorbeeld de VMT2, de VMT2a en de VMPMG1.

Op welke posities moeten vleermuiskasten geplaatst worden?

Vleermuizen gebruiken een netwerk aan verblijfplaatsen op verschillende oriëntaties. Vleermuiskasten kunnen dan ook het beste worden verdeeld over zoveel mogelijk verschillende oriëntaties en locaties. Vleermuizen zoeken verblijfplaatsen langs hoeken en randen. Plaats vleermuiskasten op gebouwen zoveel mogelijk langs dakranden en richels. De basis stelregel is dat vleermuiskasten altijd zo hoog mogelijk geplaatst moeten worden, maar tenminste op 3m hoogte. Zorg dat er vrij ruimte is onder de kast. Zie voor een uitgebreidere toelichting het Handboek van Unitura.

Wat zijn vleermuiskasten?

Vleermuiskasten zijn kunstmatige verblijfplaatsen, speciaal ontwikkeld om vleermuizen een verblijfplaats te bieden op plekken waar deze van nature niet voorkomen. Elke vleermuissoort stelt zijn eigen fysieke eisen aan een vleermuiskast. In de mitigatiecatalogus van Arcadis en in de kennisdocumenten van BIJ12 zijn deze fysieke eisen weergegeven.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit