Vleermuiskast

Vleermuiskast VMP3

  • Op voorraad
  • 1-3 werkdagen

Deze vleermuiskast is speciaal ontworpen voor de plaatsing in gootbetimmeringen. Nu met nieuwe entreesteen!

Specificaties

Materiaal

Multiplex, gripmortel, houtbeton

Formaat

Buiten

53x18x18 cm

Gewicht

4.5 kg

Ontwerp
De kast is opgebouwd uit multiplex. Hierdoor zijn de kasten licht van gewicht en gemakkelijk bewerkbaar. De voorziening is voorzien van een nieuwe entreesteen met landingsnok. Afhankelijk van de hoek van de voorziening kan de nok functioneren als landingsplatform of extra opvallend markeringspunt van de voorziening. Door de entree van de voorziening wat meer naar voren te laten komen zullen vleermuizen de voorziening eerder vinden. De entreestenen steken iets uit. Hierdoor kan gevelbekleding gemakkelijk rond de entreesteen afgewerkt worden.

Geschikt voor
De vleermuiskast is speciaal ontworpen als zomerverblijfplaats en paarverblijfplaats voor de gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. De voorziening heeft ook potentie als verblijfplaats voor andere gebouw bewonende vleermuissoorten, zoals de grootoorvleermuis en laatvlieger.

Plaatsing
De kasten kunnen direct achter gevelbekleding worden geplaatst. Kast VMP3 wordt onder meer toegepast in gootbetimmering G1. Het is mogelijk om meerdere voorzieningen in één betimmering te verwerken.

 

Wat zijn vleermuistillen?

Vleermuistillen of rocketboxen zijn eigenlijk vleermuiskasten op een paal. Doorgaans worden vleermuistillen alleen toegepast als er geen geschikte bebouwing of geschikte bomen zijn om standaard vleermuiskasten aan op te hangen. Vleermuistillen vallen in de categorie permanente vleermuisvoorzieningen. Afhankelijk van het bevoegde gezag kan één til ingezet worden als compensatie vaar één zomerverblijfplaats of paarverblijfplaats van de gewone of ruige dwergvleermuis.

Wat zijn permanente vleermuiskasten?

In mitigatietrajecten onder de Wet natuurbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke vleermuiskasten. Doorgaans worden eerst tijdelijke vleermuiskasten aangeboden in de directe omgeving van een gebouw dat gesloopt of gerenoveerd wordt. Vleermuizen kunnen dan tijdelijk naar deze kasten uitwijken totdat de permanente vleermuiskasten in het nieuwe of gerenoveerde gebouw beschikbaar komen. Doorgaans kunnen vleermuiskasten pas als ‘permanent’ aangemerkt worden als ze zeer duurzaam zijn (de zelfde levensduur hebben als een gebouw) en als ze onderdeel zijn van de architectuur van het gebouw (de kasten mogen niet makkelijk verwijderd kunnen worden).

Wat zijn bolle vleermuiskasten?

Bolle vleermuiskasten is een aanduiding van alle vleermuiskasten die speciaal zijn ontworpen voor vleermuissoorten die in boomholtes verblijven. Boomholtes hebben doorgaans een bolle binnenruimte. De bolle vleermuiskasten bieden een vergelijkbare bolle ruimte. Typische soorten die bij dit type kasten horen zijn rosse vleermuizen en grootoorvleermuizen.

Wat zijn vleermuis schaalkasten?

Schaalkasten zijn vleermuiskasten die ontworpen zijn voor montage op gebouwen. Het is een verzamelnaam voor alle vleermuiskasten zonder achterkant of aanvliegplank. De kasten hebben een U-vormige profiel met daarop alleen een voorplaat. Vleermuizen kruipen als het ware tussen de muur en de kast.

Wat zijn zomerverblijfplaatsen van vleermuizen?

De term zomerverblijfplaats is een verzamelnaam van alle vleermuisverblijfplaatsen die niet aangeduid kunnen worden als paarverblijfplaats, kraamverblijfplaats of (massa) winterverblijfplaats. Als vervangende verblijfplaats voor dit type verblijfplaats kunnen kleine of grote vleermuiskasten worden gebruikt. Onder meer VMT1 en VMPM1 zijn geschikt.

Op welke posities moeten vleermuiskasten geplaatst worden?

Vleermuizen gebruiken een netwerk aan verblijfplaatsen op verschillende oriëntaties. Vleermuiskasten kunnen dan ook het beste worden verdeeld over zoveel mogelijk verschillende oriëntaties en locaties. Vleermuizen zoeken verblijfplaatsen langs hoeken en randen. Plaats vleermuiskasten op gebouwen zoveel mogelijk langs dakranden en richels. De basis stelregel is dat vleermuiskasten altijd zo hoog mogelijk geplaatst moeten worden, maar tenminste op 3m hoogte. Zorg dat er vrij ruimte is onder de kast. Zie voor een uitgebreidere toelichting het Handboek van Unitura.

Wat zijn vleermuiskasten?

Vleermuiskasten zijn kunstmatige verblijfplaatsen, speciaal ontwikkeld om vleermuizen een verblijfplaats te bieden op plekken waar deze van nature niet voorkomen. Elke vleermuissoort stelt zijn eigen fysieke eisen aan een vleermuiskast. In de mitigatiecatalogus van Arcadis en in de kennisdocumenten van BIJ12 zijn deze fysieke eisen weergegeven.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit