Inbouwvleermuiskast NOM

Vleermuiskast VMPK2

  • Op voorraad
  • 3 weken

Unitura heeft een speciale vleermuiskast ontwikkeld voor NOM-keur projecten. De vleermuiskast voldoet aan de richtlijnen die door de NOM-commissie zijn opgelegd als vleermuisvoorziening voor NOM-keurprojecten. De vleermuiskast is zo ontworpen dat deze optimaal opgenomen kan worden in prefab gevelelementen. Conform de richtlijnen van de NOM-commissie bestaat de kast uit twee koppelbare delen die samen één vleermuiskast vormen.

Specificaties

Materiaal

Multiplex, gripmortel, houtbeton

Formaat

Buiten

145x72,5x13.2 cm x2 delen

Gewicht

25.2 kg per deel

Lagen

3 Lagen

Ontwerp
De kast is opgebouwd uit multiplex. Hierdoor zijn de kasten licht van gewicht en gemakkelijk verwerkbaar. De kasten zijn voorzien van een entreesteen van houtbeton. Door de entreesteen hebben vleermuizen veel grip bij het binnengaan van de kast. De entreestenen steken iets uit. Hierdoor kan gevelbekleding gemakkelijk rond de entreesteen afgewerkt worden.

Montage
De vleermuiskasten zijn ontworpen voor gevels waar gebruik wordt gemaakt van buitengevel isolatie. Veelal betreft dit verduurzamingsprojecten van appartementen en grondgebonden woningen uit de jaren ’50 en ’60. De vleermuiskasten dienen vastgezet te worden op het buitenblad conform het montage detail in de bijlage. Vervolgens dient isolatie aangebracht te worden over de vleermuiskast. De afwerklaag, vaak minerale steenstrips, dient aan te sluiten op de entreesteen.

Geschikt voor meerdere vleermuissoorten
Deze vleermuiskast is ontworpen voor gebouwbewonende vleermuissoorten. De kast is als kraamverblijfplaats specifiek geschikt voor de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis. Daarnaast kan de vleermuiskast ook gebruikt worden door laatvliegers, grootoorvleermuizen en meervleermuizen. Naast de functie van kraamverblijfplaats heeft de vleermuiskast ook potentie als winterverblijfplaats.

Wat zijn permanente vleermuiskasten?

In mitigatietrajecten onder de Wet natuurbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke vleermuiskasten. Doorgaans worden eerst tijdelijke vleermuiskasten aangeboden in de directe omgeving van een gebouw dat gesloopt of gerenoveerd wordt. Vleermuizen kunnen dan tijdelijk naar deze kasten uitwijken totdat de permanente vleermuiskasten in het nieuwe of gerenoveerde gebouw beschikbaar komen. Doorgaans kunnen vleermuiskasten pas als ‘permanent’ aangemerkt worden als ze zeer duurzaam zijn (de zelfde levensduur hebben als een gebouw) en als ze onderdeel zijn van de architectuur van het gebouw (de kasten mogen niet makkelijk verwijderd kunnen worden).

Wat zijn zomerverblijfplaatsen van vleermuizen?

De term zomerverblijfplaats is een verzamelnaam van alle vleermuisverblijfplaatsen die niet aangeduid kunnen worden als paarverblijfplaats, kraamverblijfplaats of (massa) winterverblijfplaats. Als vervangende verblijfplaats voor dit type verblijfplaats kunnen kleine of grote vleermuiskasten worden gebruikt. Onder meer VMT1 en VMPM1 zijn geschikt.

Wat zijn kleine vleermuiskasten?

De term kleine vleermuiskasten komt voort uit het kennisdocument Gewone Dwergvleermuis van BIJ12. Met deze aanduiding worden vleermuiskasten bedoeld die geschikt zijn voor maximaal 10 vleermuizen. Voorbeelden van deze kasten zijn bijvoorbeeld de VMT1, de VMT1a, de VMTH1, de VMPM1 en de VMPM1e.

Op welke posities moeten vleermuiskasten geplaatst worden?

Vleermuizen gebruiken een netwerk aan verblijfplaatsen op verschillende oriëntaties. Vleermuiskasten kunnen dan ook het beste worden verdeeld over zoveel mogelijk verschillende oriëntaties en locaties. Vleermuizen zoeken verblijfplaatsen langs hoeken en randen. Plaats vleermuiskasten op gebouwen zoveel mogelijk langs dakranden en richels. De basis stelregel is dat vleermuiskasten altijd zo hoog mogelijk geplaatst moeten worden, maar tenminste op 3m hoogte. Zorg dat er vrij ruimte is onder de kast. Zie voor een uitgebreidere toelichting het Handboek van Unitura.

Wat zijn vleermuiskasten?

Vleermuiskasten zijn kunstmatige verblijfplaatsen, speciaal ontwikkeld om vleermuizen een verblijfplaats te bieden op plekken waar deze van nature niet voorkomen. Elke vleermuissoort stelt zijn eigen fysieke eisen aan een vleermuiskast. In de mitigatiecatalogus van Arcadis en in de kennisdocumenten van BIJ12 zijn deze fysieke eisen weergegeven.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit