Entreesteen

Entreesteen VMPM4

  • Op voorraad
  • 1-3 werkdagen
  • Montage mogelijk

Entreestenen kunnen worden ingezet als zelfstandige voorziening. Entreestenen zijn bij uitstek geschikt als spouwtoegang.

Specificaties

Materiaal

Houtbeton

Formaat

Buiten

22x11.1x10.5 cm

Gewicht

2.5 kg

Kleur

Grijs

Geschikt
Entreestenen zijn speciaal ontworpen om gebouwbewonende vleermuissoorten toegang te geven tot de spouwruimte. Afhankelijk van de achterliggende spouwruimte, kunnen entreestenen worden toegepast voor zomer-, paar-, kraam- en winterverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen, ruige dwergvleermuizen, laatvliegers, gewone grootoorvleermuizen en meervleermuizen.

Plaatsing
De entreesteen kan op twee manieren in het metselwerk geplaatst worden. Namelijk gelijk met het metselwerk, of iets terugliggend, afgewerkt met steenstrips. Als in de achterliggende spouwruimte isolatiemateriaal wordt toegepast, dan dient dit isolatiemateriaal afgedekt te worden met gripgaas GG2. Dit om te voorkomen dat vleermuizen het isolatiemateriaal beschadigen of in het isolatiemateriaal verstrikt raken.

Wat zijn vleermuistillen?

Vleermuistillen of rocketboxen zijn eigenlijk vleermuiskasten op een paal. Doorgaans worden vleermuistillen alleen toegepast als er geen geschikte bebouwing of geschikte bomen zijn om standaard vleermuiskasten aan op te hangen. Vleermuistillen vallen in de categorie permanente vleermuisvoorzieningen. Afhankelijk van het bevoegde gezag kan één til ingezet worden als compensatie vaar één zomerverblijfplaats of paarverblijfplaats van de gewone of ruige dwergvleermuis.

Wat zijn permanente vleermuiskasten?

In mitigatietrajecten onder de Wet natuurbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke vleermuiskasten. Doorgaans worden eerst tijdelijke vleermuiskasten aangeboden in de directe omgeving van een gebouw dat gesloopt of gerenoveerd wordt. Vleermuizen kunnen dan tijdelijk naar deze kasten uitwijken totdat de permanente vleermuiskasten in het nieuwe of gerenoveerde gebouw beschikbaar komen. Doorgaans kunnen vleermuiskasten pas als ‘permanent’ aangemerkt worden als ze zeer duurzaam zijn (de zelfde levensduur hebben als een gebouw) en als ze onderdeel zijn van de architectuur van het gebouw (de kasten mogen niet makkelijk verwijderd kunnen worden).

Wat zijn vleermuis schaalkasten?

Schaalkasten zijn vleermuiskasten die ontworpen zijn voor montage op gebouwen. Het is een verzamelnaam voor alle vleermuiskasten zonder achterkant of aanvliegplank. De kasten hebben een U-vormige profiel met daarop alleen een voorplaat. Vleermuizen kruipen als het ware tussen de muur en de kast.

Wat zijn zomerverblijfplaatsen van vleermuizen?

De term zomerverblijfplaats is een verzamelnaam van alle vleermuisverblijfplaatsen die niet aangeduid kunnen worden als paarverblijfplaats, kraamverblijfplaats of (massa) winterverblijfplaats. Als vervangende verblijfplaats voor dit type verblijfplaats kunnen kleine of grote vleermuiskasten worden gebruikt. Onder meer VMT1 en VMPM1 zijn geschikt.

Wat zijn vleermuiskasten?

Vleermuiskasten zijn kunstmatige verblijfplaatsen, speciaal ontwikkeld om vleermuizen een verblijfplaats te bieden op plekken waar deze van nature niet voorkomen. Elke vleermuissoort stelt zijn eigen fysieke eisen aan een vleermuiskast. In de mitigatiecatalogus van Arcadis en in de kennisdocumenten van BIJ12 zijn deze fysieke eisen weergegeven.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit