Alle vleermuis- en vogelvoorzieningen weggewerkt in de dakranden

Voorzieningen voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen

Vleermuis- en huismusvoorzieningen volledig geïntegreerd in het dak

De opdracht

Dakenstroom is een innovatieve verduurzamingsstroom van Casade. In deze verduurzamingsstroom worden woningen voorzien van een uniek dakconcept waarbij zonnepanelen, dakgroen en vleermuis- en vogelvoorzieningen in één dak zijn samengevoegd. Het geheel is uitgewerkt tot een zeer efficiënt ontwerp. Door de efficiëntie van het concept worden momenteel jaarrond honderden woningen voorzien van de dakconstructie. Unitura was verantwoordelijk voor het ontwerp van de vleermuis- en vogelvoorzieningen.

Werkwijze

In elke woning zijn een klein vleermuisvoorziening, een gierzwaluwvoorziening (GZP3) en een huismusvoorziening (HMP3) toegepast in de dakrand aan de langszijde van de woningen. Daarnaast zijn in de kopgevels grote vleermuisvoorzieningen opgenomen, geïnspireerd op onze kast VML1. Het detail van de dakrand is zo vormgegeven dat ook na de mogelijke plaatsing van een geïsoleerde schil rond de woning, in de toekomst, de voorzieningen nog steeds toegankelijk zijn.

Plaats

Brabant

Uitdaging

Ontwerpen en leveren van maatwerk voorzieningen

Jaar oplevering

2020-heden

Thema

Soort Management Plan

Ecologisch ontwerp

Opstellen natuurinclusief ontwerp

Voor dakenstroom ontwierp Unitura voorzieningen die volledig opgenomen zijn in de dakranden. In elk dak is ruimte voor huismussen, vleermuizen en gierzwaluwen. Op de kopgevels zijn verblijfplaatsen ontworpen die ook kunnen functioneren als kraamverblijfplaats voor vleermuizen. Het ontwerp van de voorzieningen is zo aangepast dat de voorzieningen ook blijven functioneren als er in de toekomst een extra geïsoleerde schil rond de woningen wordt geplaatst.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit