Soort Management Plan Joost

Soort Management Plan (SMP) Joost

Wij creëren ecologische meerwaarde

De opdracht

Ingenieursbureau Arcadis heeft voor Woningbouwcorporatie Joost een Soort Management Plan (SMP) opgesteld. Joost is een vooruitstrevende woningbouwcorporatie met veel renovatieprojecten. Het SMP zorgt ervoor dat Joost in zijn ambitieuze doelstellingen kan slagen. Wij voeren de werkzaamheden uit in samenwerking met Arcadis en Staro .

Werkwijze

Arcadis en Staro verzorgen de ecologische werkprotocollen, onderzoeken, natuurvrij verklaringen en het contact met het bevoegd gezag. Wij verzorgen het natuurvrij maken van de te renoveren woningen. In 2020 hebben we ruim 500 woningen natuurvrij gemaakt. Voor een verduurzamingsproject hebben we circa 1000 inbouwkasten voor vleermuizen en gierzwaluwen geleverd en gemonteerd. Ook ondersteunen wij Staro bij het maken van kastenplannen. In 2021 zijn we ook gestart om ons zelf ontwikkelde ‘SMP manager’ te implementeren. Met de SMP manager kan de volledige boekhouding en ecologische planning van het SMP digitaal en gedeeltelijk geautomatiseerd worden verwerkt.

Plaats

Boxtel e.o

Uitdaging

Natuurvrij maken, leveren en inbouwen voorzieningen, Ecologische managementsysteem

Jaar oplevering

2020-heden

Thema

Soort Management Plan

ict-Soortmanagementsysteem

Soortmanagementsysteem

Steeds meer organisaties werken met een soortmanagementplan (SMP). SMP’s brengen grote voordelen mee qua planning. De doorloop van projecten kan hiermee enorm versneld worden. Het SMP brengt echter ook veel administratieve lasten met zich mee. Een sluitende projectadministratie is van groot belang. O.a. salderingsberekeningen, statistieken van aangebrachte voorzieningen en projectdocumentatie moet worden aangeleverd aan het bevoegd gezag.

Speciaal hiervoor hebben wij de SMP manager ontwikkeld. Ons systeem zorgt ervoor dat iedereen zich kan focussen op zijn of haar taak. De opdrachtgever kan zich bezighouden met primaire zaken rond het project. De aannemer focust zich uitsluitend op de daadwerkelijke werkzaamheden. De ecoloog kan zich focussen op alle direct ecologische aspecten zonder steeds bezig te zijn met de ecologische boekhouding. Hierdoor blijft meer aandacht over voor het opstellen van goede EWP’s, het begeleiden van werkzaamheden en het uitvoeren van onderzoeken.

Momenteel wordt de SMP manager binnen Joost geïmplementeerd. Vanaf het ontmoedigingsseizoen 2021 moeten alle processen via het managementsysteem verlopen.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit