Soortmanagementsysteem

ICT – Soortmanagementsysteem

Grip op alle administratieve processen rondom het SMP

Achtergrond

Steeds meer organisaties werken met het soortmanagementplan (SMP). Dit brengt grote voordelen mee qua planning; de doorloop van projecten kan hiermee enorm versneld worden. Het SMP brengt echter ook veel administratieve lasten met zich mee. Een sluitende projectadministratie is van groot belang. Onder andere salderingsberekeningen, statistieken van aangebrachte voorzieningen en projectdocumentatie moet worden aangeleverd aan het bevoegd gezag.

Het systeem

Het doel van het systeem is dat iedereen zich kan focussen op zijn of haar taak. Zowel opdrachtgever als aannemer kunnen zich inhoudelijk bezighouden met het project, de ecoloog met de ecologische aspecten zoals protocollen en begeleiding. Dit omdat door het systeem alle informatie direct voor iedereen inzichtelijk is.

Werkwijze

In een gedeelde map met alle betrokkenen worden de projectgegevens verzameld. Onze projectmanager voert de gegevens vervolgens in het systeem. Hij bewaakt de deadlines en zorgt voor reminders. Alles wordt centraal opgeslagen. Wanneer gegevens moeten worden aangeleverd bij bijvoorbeeld het bevoegd gezag, is dit direct beschikbaar. Onze projectmanager voert geen inhoudelijk ecologische werkzaamheden uit. Wij helpen u graag zodat uw focus en doel helder blijft!

ICT

Sensoren

Meten is weten. Samen met HSH techniek hebben we IoT-sensoren ontwikkeld. Hiermee kunnen wij onder andere het gebruik van voorzieningen, de luchtvochtigheid en de temperatuur meten. Het bevoegd gezag vraagt in sommige gevallen invulling te geven aan een monitoringsverplichting. Met de IoT-sensor kunt u dit op een laagdrempelige manier realiseren en toch waardevolle informatie verzamelen.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit