Wilde kamperfoelie en blauwe regen combineren

Climbers®

Laagdrempelige groengevels in combinatie met nestkasten

De opdracht

Unitura kreeg de opdracht om een statig kantoorgebouw natuurinclusiever te maken, zonder afbreuk te doen aan het huidige karakter van het gebouw. Voor de opgave moest aandacht zijn voor het toevoegen van groen op de gevel. Daarnaast dienden nestkasten te worden toegevoegd.

Werkwijze

Het gebouw heeft een zware vormgeving met opgaande gemetselde penanten. Deze uiterlijke kenmerken van het gebouw moeten zichtbaar blijven. Met behulp van het Climbers-systeem zijn om de penant twee klimdraden aan gebracht met de combinatie van blauwe regen en wilde kamperfoelie. Door de combinatie van een inheems klimplant (ecologische waarde) met een visueel fraaie klimplant ontstaat een passende groen combinatie. Op de boven hoeken van het gebouw zijn inbouw nestkasten voor vogels en vleermuizen aangebracht. Voor de vogels is gekozen voor een huismuskast. Dit type nestkast kan door verschillende vogelsoorten, waaronder mezensoorten gebruikt worden.

Plaats

Rijssen

Uitdaging

Groengevels en nestkasten

Jaar oplevering

Voorjaar 2023

Thema

Habitatwanden

Climbers®

Een duurzaam systeem volledig opgebouwd uit RVS

Voor de groengevels werd gebruik gemaakt van het unieke RVS klimhulpsysteem Climbers® van Unitura. Doordat het systeem volledig is opgebouwd uit RVS is het zeer duurzaam en oogt het fris en verzorgd, ook als het systeem nog niet volledig begroeid is.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit