Realiseren dakgroen

Groene daken

Realisatie van dakgroen volledig uitbesteed

Extensief dakgroen

Unitura richt zicht op dakgroenconcepten voor extensieve daktuinen (geen gebruikstuinen). Vanuit onze doelstelling, maximale ecologische waarde en maximale duurzaamheid ontwerpen en bouwen we daken als een compleet microhabitat. De daktuinen bieden alles wat de lokaal voorkomende insecten, broedvogels of vleermuizen nodig hebben. Het kan hierbij gaan om eenvoudige vegetatiedaken opgebouwd uit hoofdzakelijk sedum, of zwaardere vegetatiedaken met heesters en kleine bomen.

Engineering

De detaillering van de natuurinclusieve maatregelen blijft vaak tot ver in het ontwerp- of aanbestedingsproces oningevuld. Unitura beschikt over eigen, ecologen, ontwerpers, werkvoorbereiders en engineers. Hierdoor kan Unitura al vroeg in het ontwerpproces aanhaken om een natuurinclusief ontwerp in te vullen en concreet uit te werken.

Montage

Unitura verzorgd het volledige traject van enginering tot en met de montage van het natuurinclusieve dak. Voor de montage maakt Unitura gebruik van zelf opgeleide montageploegen. Doordat Unitura zelf ook de enginering verzorgd kan de montage zeer efficiënt worden uitgevoerd. In de enginering en in het ontwerp wordt reeds nagedacht over de uitvoeringsfase.

ICT

Sensoren

Meten is weten. Samen met HSH techniek hebben we IoT-sensoren ontwikkeld. Hiermee kunnen wij onder andere het gebruik van voorzieningen, de luchtvochtigheid en de temperatuur meten. Het bevoegd gezag vraagt in sommige gevallen invulling te geven aan een monitoringsverplichting. Met de IoT-sensor kunt u dit op een laagdrempelige manier realiseren en toch waardevolle informatie verzamelen.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit