Realiseren gevelgroen

Groene gevels

Realisatie van groene gevels volledig uitbesteed

Specialist in grondgebonden systemen

Unitura richt zicht vooral op grondgebonden groengevelsystemen. Dit komt voort uit onze doelstelling om te gaan voor maximale ecologische waarde en maximale duurzaamheid. Grondgebonden gevelsystemen geven het beste invulling aan deze doelstelling. Unitura heeft ruime expertise op het gebied van grondgebonden gevelgroen, van keuze van de klimhulpen tot het leveren van de juiste beplanting.

Enginering

De detaillering van de natuurinclusieve maatregelen blijft vaak tot ver in het ontwerp- of aanbestedingsproces oningevuld. Unitura beschikt over eigen, ecologen, ontwerpers, werkvoorbereiders en engineers. Hierdoor kan Unitura al vroeg in het ontwerpproces aanhaken om een natuurinclusief ontwerp in te vullen en concreet uit te werken.

Montage

Unitura verzorgd het volledige traject van enginering tot en met de montage van het gevelgroen. Voor de montage maakt Unitura gebruik van zelf opgeleide montageploegen. Doordat Unitura zelf ook de enginering verzorgd kan de montage zeer efficiënt worden uitgevoerd. In de enginering en in het ontwerp wordt reeds nagedacht over de uitvoeringsfase.

ICT

Sensoren

Meten is weten. Samen met HSH techniek hebben we IoT-sensoren ontwikkeld. Hiermee kunnen wij onder andere het gebruik van voorzieningen, de luchtvochtigheid en de temperatuur meten. Het bevoegd gezag vraagt in sommige gevallen invulling te geven aan een monitoringsverplichting. Met de IoT-sensor kunt u dit op een laagdrempelige manier realiseren en toch waardevolle informatie verzamelen.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit