116 nieuwe verblijfplaatsen Salviapark Waalwijk

Project Salviapark Waalwijk

We hebben het project Salviapark van 116 nieuwe verblijfplaatsen voorzien.

De opdracht

Sinds 2019 is Unitura betrokken geweest bij het project Salviapark in Waalwijk, een ambitieus sloop- nieuwbouwproject van woningbouwcorporatie Casade. Het nieuwe Salviapark is ingericht op de locatie van de voormalige Bloemenoordflats. Het Salviapark omvat een modern woonmilieu bestaande uit een park met daarin drie moderne woongebouwen.

Unitura voerde voor het project verschillende opdrachten uit. Van het uitvoeren van een ecologische inspectie als onderdeel van het soortgericht onderzoek, tot het monteren van de tijdelijke voorzieningen, het natuurvrij maken, het opzetten van een kastenplan tot het leveren van de permanente voorzieningen.

Werkwijze

Voor Unitura begon het project met het uitvoeren van een ecologische inspectie bij de drie te slopen flatgebouwen. Hierbij werden in totaal ruim vijftig vleermuisverblijfplaatsen aangetroffen van drie verschillende vleermuissoorten. Het bijzonder bij dit project was dat in alle drie de flats massawinterverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aanwezig waren. Gebaseerd op het aantal aangetroffen verblijfplaatsen tijdens de ecologische inspectie werden in de directe omgeving van het plangebied tijdelijke vervangende vleermuisvoorzieningen aangebracht. Vervolgens heeft Unitura het natuurvrij maken voorafgaand aan de sloop verzorgd.

Voor de nieuwbouw heeft Unitura een kastenplan opgesteld, op basis van de taakstelling uit het SMP van Arcadis. In het kastenplan werden onder meer de locaties en de type voorzieningen per gebouw vastgelegd. Het project is vrij uniek, omdat er veel prefab massawinterverblijfplaatsen zijn geplaatst. Per gebouw zijn vier prefab massawinterverblijfplaatsen teruggeplaatst. In totaal hebben we bij dit project 116 verblijfplaatsen geleverd, 18 huismuskasten, 18 gierzwaluwkasten, 60 kleine vleermuiskasten, 4 grote vleermuiskasten, 4 kraamkasten en 12 massawinterverblijfplaatsen voor vleermuizen.

Unitura is ook betrokken bij de monitoring van de voorzieningen. In de komende jaren zal het gebruik van de voorzieningen in kaart worden gebracht.

Plaats

Waalwijk

Uitdaging

116 nieuwe verblijfplaatsen

Jaar oplevering

Voorjaar 2022

Thema

Soort Management Plan

Kastenplannen

Kastenplan als voorbereiding op het plaatsen van voorzieningen bij projecten

Voor dit project maakte Unitura op basis van de taakstelling uit het SMP van Arcadis een concreet kastenplan  met daarin de locaties en de type voorzieningen per gebouw.

Met enige regelmaat vragen ecologische- adviesbureaus of wij de kastenplannen willen opstellen. Vanuit onze expertise in productontwikkeling, ecologische en bouwkundige kennis zijn wij de ideale partner om samen met u te sparren over de juiste voorzieningen voor uw project. In veel gevallen kunnen wij deze plannen kosteloos of voor een klein bedrag voor u opstellen.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit