In twee maand 864 grondgebondenwoningen ontmoedigen in Waalwijk e.o.

Ontmoediging rijtjeshuizen

Ruim 5km aan gootborstels en duizenden exclusion flaps

De opdracht

Woningbouwcorporatie Casade is een ambitieuze woningbouwcorporatie met veel sloop- en nieuwbouwprojecten. Casade werkt met een soort managementplan opgesteld door Arcadis. Hierdoor kan Casade op een verantwoorde wijze grote hoeveelheden woningen verduurzamen. Op jaarbasis verduurzaamd Casade meer dan duizend wooneenheden. Om dit mogelijk te maken moesten er in september en oktober 2020 onder meer 864 grondgebondenwoningen natuurvrij gemaakt worden.

Werkwijze

Unitura voerde de ontmoediging uit. Om de grote hoeveelheden woningen binnen de gestelde tijd te kunnen ontmoedigen werkte we met vier teams van speciaal opgeleide specialisten. Voor de ontmoediging werd gebruik gemaakt van verreikers met speciale aanbouwdelen om ook achter de woningen te kunnen komen. In totaal werden enkele kilometers gootborstels (WB1), vulschuim (VS1) en enkele duizenden exclusionflaps (EF1) ingezet om alle aanwezige soorten op een diervriendelijke wijze buiten te sluiten.

Plaats

Waalwijk e.o.

Uitdaging

Natuurvrij maken van 864 grondgebondenwoningen

Jaar oplevering

2020

Thema

Soort Management Plan

Ict

Uitvoeringsapp met rapportage

De werkzaamheden worden in de voorbereiding ingevoerd in de uitvoeringsapp. Uitgevoerde werkzaamheden worden hierin met foto vastgelegd. Bij oplevering van de werkzaamheden delen we een link of pdfbestand. Deze gegevens kunnen weer als input door de ecoloog gebruikt worden voor het ecologisch logboek. Of als bewijs naar het bevoegde gezag om correcte uitvoering van de werkzaamheden aan te tonen.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit