Groengevels met vuurdoorn voor extra schuilplekken voor huismussen

Project Kanaalstraat Dongen

Natuurinclusieve oplevering renovatie seniorenwoningen in Dongen

De opdracht

Verscheidene blokken met seniorenwoningen in Dongen zijn in de winter van 2022/23 door woningbouwcorporatie gerenoveerd en verduurzaamd. Onderdeel van de werkzaamheden was isolatie van de wanden en het dak van de woningen. Tegelijkertijd werd ook het groen rond de woningen aangepakt. De opdracht voor Unitura was om te zorgen dat de woningen volledig natuurinclusief worden. Hierbij moest aandacht zijn voor groen, huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen.

Werkwijze

Op kopgevels van de blokken zijn groenwanden aangebracht. De groenwanden zijn gerealiseerd met behulp van het eigen klimhulpsysteem van Unitura. Doordat de klimhulpen volledig opgebouwd zijn uit RVS is het systeem zeer duurzaam en robuust. De groengevels zijn voorzien van vuurdoorn. Een langzaam groeiende klimplant met een hoge droogte tolerantie. Vuurdoorn is erg geliefd als schuilplek voor huismussen die veel in de wijk voorkomen. Boven de groengevels zijn inbouw nestkasten van houtbeton ingebouwd om zowel schuilplekken te realiseren als nest- en verblijfsplekken.

Plaats

Dongen

Uitdaging

Groengevels en nestkasten

Jaar oplevering

Voorjaar 2023

Thema

Habitatwanden

Klimhulpsysteem

Een duurzaam systeem volledig opgebouwd uit RVS

Voor de groengevels werd gebruik gemaakt van het unieke RVS klimhulpsysteem van Unitura. Doordat het systeem volledig is opgebouwd uit RVS is het zeer duurzaam en oogt het fris en verzorgd, ook als het systeem nog niet volledig begroeid is.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit