Permanente voorzieningen en natuurvrij maken

Monteren permanente voorzieningen en natuurvrij maken Megen

Ontmoediging en montage van inbouwkasten volledig ontzorgd

De opdracht

Trebbe bouw renoveert in opdracht van Mooiland 26 woningen in Megen. Als mitigerende maatregel moeten 25 gierzwaluwvoorzieningen, 6 vleermuisvoorzieningen en 4 kraamvoorzieningen voor vleermuizen worden aangebracht. Voor uitvoering van de werkzaamheden moeten de gebouwen natuurvrij gemaakt worden. Trebbe bouw heeft Unitura gevraagd om deze werkzaamheden uit te voeren.

Werkwijze

Als eerste stap hebben we de woningen natuurvrij gemaakt. Door weringsborstels (WB1) aan te brengen onder de dakpannen. De kopse kanten hebben we natuurvrij gemaakt met onze exclusion flaps (EF1) en vulschuim. Doordat we alle producten op voorraad hebben en beschikken over verschillende teams zijn we instaat om zeer snel te schakelen. Direct nadat het natuurvrij maken is uitgevoerd hebben we de permanente voorzieningen ingebouwd. Er is gekozen voor de gierzwaluwkast (GZP2), de vleermuiskast (VMPM1) en als kraamverblijfplaats voor de VMPMK1. Wij ontzorgen de de opdrachtgever volledig zodat deze zich kan focussen op zijn taak, het renoveren van de woningen. Onze projectmanagers bewaken het traject en sturen bij waar nodig.

Plaats

Megen

Uitdaging

Monteren en leveren permanente voorzieningen en natuurvrij maken

Jaar oplevering

2021

Thema

Wet Natuurbescherming

ict

Uitvoeringsapp met rapportage

De werkzaamheden worden in de voorbereiding ingevoerd in de uitvoeringsapp. Uitgevoerde werkzaamheden worden hierin met foto vastgelegd. Bij oplevering van de werkzaamheden delen we een link of pdfbestand. Deze gegevens kunnen weer als input door de ecoloog gebruikt worden voor het ecologisch logboek. Of als bewijs naar het bevoegde gezag om correcte uitvoering van de werkzaamheden aan te tonen.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit