Natuurinclusieve nieuwbouw Brabantpark Dongen

Voorzieningen voor huismussen en vleermuizen

Vleermuis- en huismusvoorzieningen volledig geïntegreerd in schitterende nieuwbouw

De opdracht

Het Brabantpark in is een ruim opgezet woonwijkje met seniorenwoningen in Dongen. Door de lage kwaliteit van de oorspronkelijke bebouwing heeft woningcorporatie Casade besloten om de woningen te slopen en te vervangen door nieuwe woningen. De 47 nieuwe woningen worden gebouwd door Heijmans. Unitura stelde het kastenplan op voor de nieuwe te bouwen woningen en leverde de voorzieningen. Momenteel is fase 1 van de nieuwbouw gereed.

Invulling

De woningen binnen Brabantpark zijn laag, waardoor minder geschikt als verblijfplaats voor gierzwaluwen. Daarom zijn hier geen gierzwaluwvoorzieningen toegepast. De huismusvoorzieningen zijn in de vorm van geïntegreerde HMP3 kasten opgenomen in de bergingen. Daarnaast zijn vleermuiskasten VMPM2 opgenomen in de gevels van elke woning. Op de hogere kopgevels zijn kraamkasten VMPMK1 toegepast.

Plaats

Dongen

Uitdaging

Leveren maatwerk voorzieningen

Jaar oplevering

2020

Thema

Soort Management Plan

Kastenplan

Opstellen natuurinclusief ontwerp

Unitura stelde een kastenplan op voor de nieuwbouwwoningen gebaseerd op de uitgangspunten van het SMP van Casade. Het kastenplan is opgenomen als onderdeel van het totale ecologische werkprotocol dat door Arcadis is opgesteld.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit