Natuurinclusieve oplevering woongebouwen De Zwikker/Schoenhoorn Waalwijk

Project Schoenhoorn Waalwijk

Natuurinclusieve oplevering woongebouwen De Zwikker/Schoenhoorn Waalwijk

De opdracht

Sinds 2019 is Unitura betrokken bij de nieuwbouw van 62 appartementen aan de Grotestraat in Waalwijk voor woningbouwcorporatie Casade. Recentelijk is het project opgeleverd. De nieuwe bebouwing van De Zwikker en De Schoenhoorn is op de plaats gekomen van een voormalig belastingkantoor en een oud kantoorpand. Unitura stelde het voorzieningen plan op en leverde faunavoorzieningen voor het project.

Werkwijze

Het project is uitgevoerd onder een soortmanagementplan, opgesteld door Arcadis. In dit soortmanagementplan worden specifieke taakstellingen gegeven voor gebouwen met een bepaalde omvang en met een bepaald aantal appartementen. Unitura stelde op basis van deze taakstelling een plan op voor de integratie van vleermuis- en vogelvoorzieningen. Het specifieke aan dit project is dat de vleermuisverblijfplaatsen gerealiseerd zijn door vleermuizen toegang te geven tot de spouwmuur met behulp van entreestenen. In totaal hebben we bij dit project 91 verblijfplaatsen geleverd, 24 huismuskasten, 24 gierzwaluwkasten, 31 kleine vleermuiskasten, 4 grote vleermuiskasten, 4 kraamkasten en 4 massawinterverblijfplaatsen voor vleermuizen.

Plaats

Waalwijk

Uitdaging

91 nieuwe verblijfplaatsen

Jaar oplevering

Voorjaar 2022

Thema

Soort Management Plan

Spouwtoegang

Spouwtoegang voor vleermuizen ook een goede optie bij nieuwbouw

Bij dit project kregen vleermuizen bijna volledige toegang tot de spouwmuur. Hiervoor werden speciale entreestenen gebruikt in combinatie met gripgaas. Het gripgaas werd hierbij over de isolatielaag in de spouw aangebracht om de isolatie te beschermen en  om vleermuizen voldoende grip te bieden.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit