Ontmoediging Bloemenoordflats Waalwijk

Ontmoediging vleermuisverblijfplaatsen

Meer dan 50 vleermuisverblijfplaatsen in drie flatgebouwen

De opdracht

Eind 2019 heeft ingenieursbureau Arcadis Unitura gevraagd om de 3 bloemoordflats te inspecteren. Dit als voorbereiding op de sloopwerkzaamheden welke gepland stonden voor mei 2020. Doel van de inspectie was om inzicht te krijgen in het aantal verblijfplaatsen van vleermuizen. En op basis hiervan later in april het natuurvrij maken uit te voeren. Woningbouwcorporatie Casade wil in totaal 6 flats slopen en nieuw plegen. In de nieuw te bouwen flats worden 250 nieuwe appartementen gerealiseerd.

Werkwijze

Met behulp van een hoogwerker en medewerker met endoscoopcamera zijn de totale flats geïnspecteerd. Tijdens de inspectie zijn maar liefst 50 verblijfplaatsen aangetroffen. Op basis van de aangetroffen verblijfplaatsen is door Arcadis een mitigatieplan opgesteld. Deze voorzieningen zijn later door Unitura gerealiseerd. Aansluitend zijn in de hiervoor geschikt periode in april de bebouwing natuurvrij gemaakt. Kort na het natuurvrij maken is de sloopaannemer gestart met zijn werkzaamheden.

Plaats

Waalwijk

Uitdaging

Inspectie en natuurvrij maken van 3 grote flats

Jaar oplevering

2019 en 2020

Thema

Soort Management Plan

Ecologische inspectie

Inspectie als voorbereiding op ontmoediging

Vooraanvang van de ontmoediging zijn de te slopen flatgebouwen volledig fysiek geïnspecteerd met behulp van een endoscoopcamera en zaklamp. Alle aangetroffen verblijfplaatsen zijn op gevelaanzichten genoteerd. Op de gevels zelf zijn met verf markeringen aangebracht om de aanwezigheid van de verblijfplaatsen te benadrukken. Tijdens de inspectie werden meer dan vijftig verblijfplaatsen aangetroffen van onder meer gewone dwergvleermuizen, laatvliegers en grootoorvleermuizen.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit