Inspectie

Inspectie

Ecologische inspectie op hoogte

Uitvoering

Naast de reguliere protocolonderzoeken kunnen inspecties op hoogte voor een aanvulling zorgen. In sommige gevallen kan tijdens een inspectie zo veel informatie verzameld worden dat soorten uitgesloten kunnen worden. Ook kan een inspectie veel inzicht geven in de constructie van een gebouw, waardoor er gerichte mitigerende maatregelen genomen kunnen worden.

Werkwijze

Onze medewerkers hebben veel ervaring met deze inspecties. Met behulp van onze autohoogwerker en endoscoopcamera zijn we in staat om de bebouwing volledig te inspecteren. Wanneer er sporen aangetroffen worden kunnen we deze op soortniveau determineren door samples te verzamelen met eDNA.

Rapportage

De veldwaarnemingen worden verwerkt in onze uitvoeringsapplicatie.

ICT

Sensoren

Meten is weten. Samen met HSH techniek hebben we IoT-sensoren ontwikkeld. Hiermee kunnen wij onder andere het gebruik van voorzieningen, de luchtvochtigheid en de temperatuur meten. Het bevoegd gezag vraagt in sommige gevallen invulling te geven aan een monitoringsverplichting. Met de IoT-sensor kunt u dit op een laagdrempelige manier realiseren en toch waardevolle informatie verzamelen.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit