Ontmoediging Kantoorgebouw Amersfoort

Ontmoediging vleermuisverblijfplaatsen

Een paarverblijfplaats aanwezig op een onbekende plek

De opdracht

De Vries Ontwikkeling heeft het voornemen om een kantoorgebouw in Amersfoort om te vormen tot een appartementencomplex. Onderdeel van de transformatie is het aanbrengen van balkons aan de buitenzijde van het gebouw. Omdat uit onderzoek van Eco Quickscan naar voren komt dat er een beschermde paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis in het gebouw aanwezig is, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk om de ingrepen mogelijk te maken. Unitura werd gevraagd om het gebouw in een geschikte periode natuurvrij te maken.

Werkwijze

De exacte locatie van de paarverblijfplaats kon tijdens het onderzoek niet worden vastgesteld. Daarom moest het volledige gebouw ongeschikt gemaakt worden voor vleermuizen. Voor de ontmoediging werd gebruik gemaakt van een 60m torenkraan en van verschillende soorten hoogwerkers. Met behulp van onze eigen exclusion flaps (EF1) en vulschuim (VS1) zijn alle open stootvoegen en andere openingen die toegang geven tot de spouwmuur hermetisch afgesloten.

Plaats

Amersfoort

Uitdaging

Natuurvrij maken van een kantoorgebouw

Jaar oplevering

2021

Thema

Wet natuurbescherming

Ict

Uitvoeringsapp met rapportage

De werkzaamheden worden in de voorbereiding ingevoerd in de uitvoeringsapp. Uitgevoerde werkzaamheden worden hierin met foto vastgelegd. Bij oplevering van de werkzaamheden delen we een link of pdfbestand. Deze gegevens kunnen weer als input door de ecoloog gebruikt worden voor het ecologisch logboek. Of als bewijs naar het bevoegde gezag om correcte uitvoering van de werkzaamheden aan te tonen.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit